2nd Builcogreen project workshop – “Becoming a flowered city”

The second event of the workshop series, organized as a part of Builcogreen project, was hosted by Mosonmagyaróvár, the flowered city. Resulting from this title, the addressed subjects were urban decoration and municipal management, especially the participation at Flowered Hungary and international competition Entente Florare. The event was opened by Mayor Dr István Árvay, and … Olvass tovább

1st Builcogreen project workshop – Recycling and management of municipal waste

The series of workshop events of the Builcogreen project has been launched, where the waste management practices of Győr, one of the most modern practices of the country, were introduced to the participants for the first time. During the professional day, the experts (plant manager, technical manager, foreman) of Győr Waste Management Non-Profit Company (GYHG), … Olvass tovább

Projekt Builcogreen 1.workshop – Recyklácia a spracovanie komunálneho odpadu

Projekt Builcogreen odštartoval programovú sériu workshopov, v rámci prvého podujatia sa môžu účastníci zoznámiť s praxou v oblasti nakladania s odpadmi v Győri, ktorá je jednou z najmodernejších v krajine. V priebehu prvého dňa zasvätili účastníkov „do tajov remesla“  odborníci (vedúci prevádzky, technický riaditeľ, majster) spoločnosti Győri Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft. (GYHG) a vedúci pre externú komunikáciu spoločnosti Győr-Szol Zrt. Počas druhého … Olvass tovább

Projekt Builcogreen 2. workshop – „Ako sa stať kvetinovým mestom“

Hostiteľom účastníkov druhého zo série workshopov realizovaných v rámci projektu Builcogreen bol Mosonmagyaróvár, mesto kvetín. V tomto duchu sa niesla aj téma stretnutia – skrášľovanie mesta, územné plánovanie, ovplyvňujúce najmä účasť na medzinárodných súťažiach Entente Florale a Kvetinové Maďarsko. Akciu otvoril primátor mesta Dr. Árvay István, následne vystúpil Dr. Herke Zoltán, vedúci divízie rozvoja v Arrabona EZÚS a zároveň … Olvass tovább

1st Builcogreen project workshop – Recycling and management of municipal waste

The series of workshop events of the Builcogreen project has been launched, where the waste management practices of Győr, one of the most modern practices of the country, were introduced to the participants for the first time. During the professional day, the experts (plant manager, technical manager, foreman) of Győr Waste Management Non-Profit Company (GYHG), … Olvass tovább

2nd Builcogreen project workshop – “Becoming a flowered city”

The second event of the workshop series, organized as a part of Builcogreen project, was hosted by Mosonmagyaróvár, the flowered city. Resulting from this title, the addressed subjects were urban decoration and municipal management, especially the participation at Flowered Hungary and international competition Entente Florare. The event was opened by Mayor Dr István Árvay, and … Olvass tovább

AKS podnikla študijnú cestu do Linca

V rámci  projektu Cultacross (SKHU1601/1.1/041) sa členovia kultúrnej akčnej skupiny zúčastnili študijnej cesty do Linca, zorganizovanej Arrabonou EZÚS  v dňoch 28. – 30. mája 2018. Cieľovou destináciou výletu bol primárne Linec, hlavné mesto spolkového štátu Horné Rakúsko, ale počas posledného dňa účastníci navštívili aj neďaleký Český Krumlov. Hlavným cieľom študijnej cesty AKS bolo zhromaždiť skúsenosti,  osvedčené postupy … Olvass tovább

Projekt Builcogreen 3. workshop – Prevádzkovanie verejných a vojenských cintorínov

Arrabona EZÚS, ako vedúci partner, pozvalo svojich členov a záujemcov na workshop zameraný na tému „Cintoríny a vojenské cintoríny – ich prevádzka, výzvy a možnosti riešení“. Dunajskostredské podujatie otvoril primátor mesta Hájos Zoltán, v zastúpení Arrabona EZÚS  vystúpil Herke Zoltán. Po ňom nasledovali Pomichal Gabriella, administratívna vedúca, Harmanovsky Viktor, zodpovedný za údržbu verejnej zelene a Simon … Olvass tovább