Szolgáltatásaink

Projektgenerálás, koncepcióalkotás

Szervezetünk folyamatosan nyomon követi a támogatási lehetőségeket, továbbá felméri tagtelepüléseink és partnereink, ügyfeleink fejlesztési elképzeléseit. Az elképzelések nyomán projektek megalkotásában, generálásában, valamint koncepciók létrehozásában nyújtunk segítséget.

Pályázatírás, projektelőkészítés

A projektötletek alapján segítünk a támogatási kérelmek előkészítésében, a fejlesztési koncepció kidolgozásában, ellátjuk a pályázatírási feladatokat, operatív koordinációt, tanácsadást nyújtunk annak érdekében, hogy a projektelőkészítés szakasza minél alaposabb, az adott pályázati felhívás előírásainak megfelelő legyen.

Projektmenedzsment, projektmegvalósítás támogatása

Amennyiben a fejlesztés támogatásban részesül, úgy biztosítjuk a projekt sikeres megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátását. Közreműködünk a támogatási szerződés megkötésében, az ehhez kapcsolódó módosítási igények elkészítésében. További feladatunkat képezi az elszámolások, szakmai beszámolók készítése, a projekt pénzügyi nyomon követése, likviditásának vizsgálata; tanácsadás a hatékony megvalósításra és a kockázatok elkerülésére, esetleges költségnövekmények kezelése, valamint kapcsolattartás a projekt résztvevői között.

Kötelező- és marketingcélú kommunikációs tevékenység

Szervezetünk szolgáltatásai közé tartozik a projektekhez kapcsolódó kötelező-és marketingcélú kommunikációs feladatok biztosítása is. Ellátjuk és megszervezzük az egyes pályázatokban kötelezően megvalósítandó nyilvánosság keretében elvárt feladatokat, eseményeket. Emellett marketingcélú kommunikációs szolgáltatást is biztosítunk.

Szakértői munkák: felmérések, koncepció készítés, tanulmányírás

Pályázatírási tevékenységünk mellett szakértői munkákkal is állunk rendelkezésre, készítünk felméréseket, koncepciókat, tanulmányokat egyaránt, melyek újabb projekteket generálhatnak a későbbiekben, újabb fejlesztések alapjául szolgálhatnak.

Tanulmányutak és szemléletformáló rendezvények szervezése

Tapasztalattal rendelkezünk a tanulmányút és szemléletformáló rendezvények szervezésében. A szervezendő tanulmányutak esetében fontos, hogy a résztvevőknek olyan hasznos ismeretanyagot tudjunk a gyakorlatban is bemutatni, ismertetni, mely új projektötletekre, fejlesztési elképzelésekre sarkallja őket, megoldást nyújthat a fennálló problémák, kérdések kezelésére. Szemléletformáló rendezvényeinket a fenntarthatóság, környezetvédelem témakörökben szervezzük.

Partnerségépítés, kapcsolati hálózatfejlesztés

A fent említett szolgáltatásaink talán legfontosabb összetevője a partnerség, ezért elhivatottak vagyunk aziránt, hogy partnerhálózatunkat minél inkább szélesítsük, továbbá, hogy a térségi, régiós, és a határokon átnyúló kapcsolati hálózatokat saját szolgáltatásaink, tevékenységeink révén bővítsük, erősítsük, minél szorosabb együttműködésre ösztönözzük.