Bemutatkozás

Az Arrabona EGTC vállalkozási tevékenységei közt megtalálható a pályázatírás, projekt- és pénzügyi menedzsment, továbbá a grafikai és PR munkák elvégzése.

Eredményességünket mi sem bizonyítja jobban, mint a több éves pályázati múlttal rendelkező szakértői munkatársaink felkészültsége és tapasztalata.

Sikeresek akkor leszünk, ha a közösen megfogalmazott célokat elérjük.

Tudjuk, hogy míg nekünk egy-egy pályázatírás, vagy projektmenedzsment egy-egy munkát, kihívást jelent, addig az a Partnereink részére az üzleti céljaik, álmaik megvalósítását jelentik. Éppen ezért számunkra minden egyes projekt egyedi és egyformán értékes.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy mind a hazai, mind pedig az uniós pályázati rendszerek mára olyan speciális követelményeket támasztanak, hogy azt a pályázó önerejéből elkészíteni, de sokszor magát a forrást felkutatni sem tudja.

Éppen ezért cégünk szolgáltatásai hasznos segítője lehet ennek a specializálódott és bonyolult rendszerben történő eligazodásnak, hiszen mindennapi munkánk a pályázatok részletes ismerete és az egyes pályázati forrásokhoz kapcsolódó szabályrendszerekben való eligazodás.

Az őszinte bizalom elengedhetetlen, ezért minden egyes pályázathoz, projekthez kapcsolódóan egy úgynevezett jogosultsági előminősítést végzünk (jogosult e a Partnerünk a pályázat benyújtására, a pályázaton való indulásra). Ezzel biztosítjuk azt, hogy a kiíró által meghatározott jogosultsági kritériumoknak a Pályázó maradéktalanul megfeleljen.

Munkafolyamat

ELŐKÉSZÍTÉS

ELKÉSZÍTÉS

MEGVALÓSÍTÁS

KÖVETÉS

ELŐKÉSZÍTÉS

 • pályázatfigyelés
 • projektötletek összegyűjtése
 • projektgenerálás
 • előminősítés elvégzése
 • dokumentáció előkészítése

ELKÉSZÍTÉS

 • tanulmánykészítés (pl.: megvalósíthatósági tanulmány, stb.)
 • pályázat megírása
 • dokumentáció összegyűjtése (pl.:engedélyek, igazolások, stb.)
 • pályázat benyújtása (elektronikus és/vagy postai úton)
 • értesítés a pályázat befogadásáról / feldolgozásáról, esetleges hiánypótlás elkészítése

MEGVALÓSÍTÁS

(projektmenedzsment)

 • támogatási szerződés megkötése
 • monitoring jelentések
 • pénzügyi beszámolók
 • projektvezetés, ellenőrzések támogatása
 • PR, marketing és nyilvánosság biztosításának kötelezettségei
 • záró pénzügyi jelentés benyújtása/ elfogadása

KÖVETÉS

 • a pályázati időszakot követő kötelező jelentések elkészítése, benyújtása

Miért?

Miért érdemes pályázni?

Szeretne Ön, vagy cége részese lenni annak a hatalmas vállalkozói rétegnek, akik sikereik egy részét olyan vissza nem térítendő támogatásoknak is köszönhetik, amelyek a befolyt adókból kerülnek vissza a gazdaságba?

Látta már az út menti táblákat, melyek projektek támogatását sorolják? Településfejlesztés, csapadékvíz elvezetés, telephelyfejlesztés, korszerűsítés, induló vállalkozások támogatása, közintézmények bővítésa, felújítása, stb?

Az ilyen és ehhez hasonló pályázatok benyújtásával olyan hazai és uniós forrásokat tudunk lehívni Önnek, amellyel cége könnyebben valósíthatja fejlesztéseit.

Ezért érdemes pályáznunk.

Kivel?

Kivel irassam a pályázatomat?

Több éves tapasztalataink azt mutatják, hogy mind a hazai, mind pedig az uniós pályázati rendszerek mára olyan speciális követelményeket támasztanak, hogy azt a pályázó önerejéből elkészíteni, de sokszor magát a forrást felkutatni sem tudja.

Éppen ezért cégünk szolgáltatásai hasznos segítője lehet ennek a specializálódott és bonyolult rendszerben történő eligazodásnak, hiszen mindennapi munkánk a pályázatok részletes ismerete és az egyes páláyzati forrásokhoz kapcsolódó szabályrendszerekben való eligazodás.

Összefoglalva, a tanácsadó és pályázatíró munkája az alábbiakban segít:

o pályázat/forráskeresés, kutatás;
o pályázati- és cégelemzés;
o előminősítés;
o buktatók kivédése;
o a célok és a források összhangjának megteremtése;

o költségkímélés.

Velünk! Segítünk Önnek, vagy cégének!

Kérje munkatársaink ingyenes tájékoztatását, cégének pályázati előminősítését!

Személyes időpont egyeztetés: +36 96 515 630, vagy info@arrabona.eu

Referenciáink

GINOP-3.3.1-16-2016-00001 - Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése

 • Kedvezményezett neve: Pér Község Önkormányzata
 • Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2017.12.20 – 2018.10.15..

A Petőfi Sándor Művelődési Ház – Teleház létrehozásának fő célja a helyi lakosság minden rétegének a digitális világhoz való közelebb hozása, a digitális alapkészségek fejlesztésének lehetősége, digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz jutás lehetőségének biztosítása volt. A pályázat elnyerésével fejlesztésre kerül az eszközpark, így a teleház szélesebb réteg számára nyújthat lehetőséget digitális alapkészségének fejlesztésére, segítő szakértelem mellett biztosítani tudja a digitális világgal való ismerkedést, illetve az ehhez való hozzáférést. A teleház jövőbeli működésének alapja a fenti célok teljes kiszolgálása, a tervezett rendezvények tematikája ezen alapgondolatot követve épül fel.

A DJP pont fejlesztésének igazi célcsoportja a lakosság egésze:

A fiatalok számára lehetővé teszi az életkezdéshez szükséges segítség digitális aspektusainak folyamatos biztosítását, mind eszközparkkal, mind szakértelemmel, mind célzott oktatással.

A munkakezdőknek, az álláskeresőknek, munkába visszatérőknek biztosítja az álláskereséshez szükséges digitális felkészítést, internetes, számítógépes segítséget, illetve a korszerű digitális infrastruktúrát az ilyen témájú rendezvényekkel.

Az idősebb korosztály számára számukra is érthető módon mutatja meg a számítógép használat és internetezés alapjait.

Az alacsonyabb képzettségű érdeklődőknek ismeretterjesztő, fejlesztő rendezvényeket biztosít, ahol digitális alapkészségeiket fejleszthetik.

A számítógéppel, internet-hozzáféréssel nem rendelkezőknek lehetőséget biztosít informatikai eszközökhöz, internethez való hozzáféréshez.

A nagy ünnepek közeledtével ilyen témájú ismeretterjesztő rendezvények is helyt kapnak a tematikában.

TOP 3.1.1-15-GM1-2016-00012 - Fenntartható közlekedésfejlesztés Pér Községben

 • Kedvezményezett neve: Pér Község Önkormányzata
 • A támogatás összege: 160.000.000 Ft
 • A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.01-2018.11.30

A Fenntartható közlekedésfejlesztés Pér Községben című, TOP 3.1.1-15-GM1-2016-00012 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásában valósul meg.

A „TOP-3.1.1.-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázat keretében megvalósítandó kerékpárosbarát fejlesztés célja, hogy Pér községben új kerékpárforgalmi létesítmények − kerékpáros úthálózat és pihenőhelyek – kerülnek kialakításra. A beruházás eredményeként előtérbe kerül a fenntartható közlekedési módok egyik legnépszerűbb és a lakosság számára legkönnyebben elérhető fajtája a kerékpáros közlekedés. A beruházás megvalósításának fontossága, hogy a település központját köti össze a déli területen lévő

horgász tavakkal, ahol a távlati jövőben további fejlesztések megvalósítása tervezett. Ennek tükrében a tervezett fejlesztés közvetve elérendő célja Pér településen az aktív turizmus fejlesztése, illetve a megyei hálózatba való becsatolása. Pér a Kisalföld délkeleti részében a Bakony-ér völgyében a Győrt Székesfehérvárral összekötő 81-es számú fő közlekedési útvonalon Győrtől 15 km-re-délkeletre található meg. Lakossága 2373 fő.