Határmenti Fenntarthatósági szakmai bizottság

Az Arrabona EGTC közgyűlése szakmai bizottságok létrehozása mellett döntött 2023. évi rendes közgyűlésén.

A bizottság a társulás alapszabálya szerint az alábbi feladatokat hivatott elvégezni:

 • A bizottság munkaterv szerint dolgozik, mely munkatervek összeállítása a szakmai bizottság elnökének feladata. A munkaterv tartalmazza a bizottság üléseinek időpontját, az ülések tervezett napirendjét és azok végrehajtásának ütemezését. A bizottság üléseit a munkaterv alapján évente legalább kétszer, valamint szükség szerint az elnök hívja össze.  
 • A bizottság ülései között az időszakos ügyek intézését a bizottság elnöke végzi, mely tevékenységéről a legközelebbi bizottsági ülésen tájékoztatja a tagokat. 
 • A bizottság működése során:  
  • szakmailag előkészíti az általuk gondozott témához kapcsolódó közgyűlési határozatokat; 
  • együttműködik az igazgatóval; 
  • a bizottsági elnök útján kapcsolatot tart a szakmai területük szerinti szakmai-tudományos szervezetekkel, intézményekkel;  
  • kapcsolatot tart a közgyűlés más szakmai bizottságaival; 
  • konferenciákat, műhelymunkákat kezdeményeznek és készítenek elő. 
 • A bizottsági elnök feladata különösen:  
  • összehívja a bizottságot; 
  • vezeti a bizottsági üléseket; 
  • aláírja a bizottság határozatait;
  • előterjeszti a bizottsági határozatokat az érintett szervek (elsősorban a közgyűlés) felé; 
  • szakmailag felügyeli a bizottság témájához kapcsolódó folyamatban lévő projekteket. 

A bizottság szakmai célkitűzése:

A határmenti térségünkben fenntarthatósági szempontból értelmezhető fejlesztések előkészítése, megvalósítása, különös tekintettel:

 • klímaváltozás következtében felmerülő problémák kezelése,
 • energia és erőforrás felhasználást segítő fejlesztések előkészítése, megvalósítása,
 • fenntarthatóságra fókuszáló szemléletformáló programok megvalósítása.

A Hátármenti Fenntarthatósági szakmai bizottság tagjai:

 • Kosár Tibor – elnök

Kosár Tibor vagyok. Csallóközben születtem. A középiskolai tanulmányaimat Dunaszerdahelyen végeztem, majd az érettségit követően felvételt nyertem a Pannon Agrártudományi Egyetemre Mosonmagyaróvárra, ahol a Mezőgazdaságtudományi Karon 1998-ban diplomát szereztem. Azóta Magyarországon élek egy Győr melletti településen a Szigetközben. Az elmúlt 20 évben a közszolgáltatásban dolgoztam, hulladékgazdálkodási területen, illetve a városüzemeltetésben Mosonmagyaróváron. Ez idő alatt számtalan közös projektben vettem részt a szigetközi településekkel, szakmai és civil szervezetekkel. Bízom benne, hogy az elmúlt évek alatt a számos területen megszerzett szakmai és vezetői tapasztalataimat kamatoztatni tudom ezen szakmai bizottság keretein belül is és hasznos tagja lehetek a Határmenti Fenntarthatósági Szakmai Bizottságnak határon innen és határon túl.

 

 • Álló Donát – tag

Álló Donát vagyok a Csallóközből és csaknem 17 éve töltöm be falum, Vajka község polgármesteri tisztségét. Emellett immár 19 éve a Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hatóságának munkatársaként is tevékenykedem (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky). Diplomámat a Pannon Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Karán szereztem. Munkaköreimből eredően és szakmai tapasztalataimnak köszönhetően jól ismerem a közigazgatás és a természetvédelem helyzetét, ennélfogva az ezeket a területeket érintő gyakorlati problémákat is.

Bízom abban, hogy megszerzett tapasztalataimmal eredményesen segíthetem az Arrabona EGTC tömörülés tevékenységét. Aktív szerepvállalásommal kívánok hozzájárulni az Arrabona EGTC tagjainak szerteágazó munkájához, beleértve a határon átnyúló bilaterális együttműködés hatékonyságának növelését, ennek köszönhetően pedig az egész régió közös fejlesztését.

 

 • Herman Etelka – tag

Győri lakos vagyok. 2000 -ben környezetmérnökként végeztem nappali képzés során a győri Széchenyi István Egyetemen, majd Budapesti Gazdasági Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Karán közgazdász szakmérnöki diplomát szereztem levelező tagozaton 2003-ban. Jelenleg Győr Megyei Jogú Város Hatósági Főosztály, Környezetvédelmi Osztályán osztályvezetőként dolgozom. Feladataim sokrétűek, a hatósági munka (fakivágás, parlagfű – gyommentesítés, kutak engedélyezése) mellett a Környezetvédelmi Bizottság munkájában Dr. Szálasy László elnök úrral aktívan részt veszek. Fő célunk a lakosság széleskörű tájékoztatása, bevonása a környezetvédelembe és a szemléletformálás. Főszervezője vagyok a Győri klíma EXPO-nak, Hulladékcsökkentési Hét-nek, „Sövény” Ökoolimpia Diákoknak, Mobilitási hétnek.

 

 • Dr. Torma András – tag

2003-ban okleveles műszaki menedzserként végeztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 2008-ban PhD fokozatomat gazdálkodás-és szervezéstudományok területén környezetmenedzsment szakirányon szereztem meg. 2008 óta a Széchenyi István Egyetemen tevékenykedem, jelenleg mint egyetemi docens és az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszékének vezetője. Fő kutatási témáim a komplex rendszerek környezeti értékelése és modellezése, vállalati környezetmenedzsment, valamint életciklus-értékelés, továbbá az energiahatékonyság növelése és az ESG. 2003 óta az Audi Hungaria Zrt.-nél tanácsadó-szakreferensként működöm közre a környezetmenedzsment területén, hosszabb ideig részt vettem a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási munkájában, mint minősítő. Hosszabb ideig voltam a hamburgi székhelyű Nemzetközi Környezetmenedzsment Szövetség ügyvezető igazgatója. Tagja vagyok többek között 2009 óta a Magyar Tudományos Akadémia VEAB Műszaki Szakbizottság Környezetvédelmi Technológiák munkabizottságának, 2015 óta a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány kuratóriumának. 2018-2020 között a hazai CO2-koalíció elnökeként tevékenykedtem, és a Lépések, környezetvédelmi szaklap, szerkesztőségében dolgozom tagként, valamint 2020 óta Győr Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Bizottságának tagja is vagyok. Úgy vélem, a XXI. század egyik legsürgetőbb, legfontosabb feladata környezetünk megóvása, a környezet minőségének javítása, amely szakmai feladatokon túl erkölcsi kötelességünk is, ezért örömmel vettem, hogy az Arrabona EGTC Határmenti Fenntarthatósági szakmai bizottságának tagja lehetek.

 

 • Nagykutasi Viktor – tag

A Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesületének elnökeként tevékenykedem, továbbá a Győr+ Média Kertbarát Magazinjának szakértője, kertészeti szakíró vagyok. A több mint 25 éves tapasztalatomat előadásokban, tanácsadásokban igyekszem kamatoztatni, továbbá könyvek, kiadványok formájában az érdeklődők számára átadni. Az eddigi munkám elismeréseként a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége ajánlására miniszteri elismerő oklevelet vehettem át 2021 nyarán dr. Nagy István agrárminisztertől.

A kertészkedés, a növények ápolása a szabadidő eltöltésének egyik kellemes módja, mely akkor lehet eredményes és örömmel teli, ha hozzáértően, szakszerűen végezzük a munkánkat. Ehhez nyújtunk segítséget előadásainkkal, könyveinkkel, hogy a nem végzett kertészek is megismerjék azokat a fogásokat, műveleteket, amelyek segítségével szépen díszlenek a kert növényei, bőségesen hozzák virágaikat a fák, a bokrok, az évelők, az egy- és kétnyáriak. Nagyon szeretem a kertbarátok, kistermelők által megtermelt termények bemutatóját, főleg, ha az még egy kóstolóval is párosul. Jó érzés látni, ahogy a nagyszülők viszik az unokákat, és ami hihetetlen számomra, hogy a fiatal családok járják a kiállítók standjait, mutatják gyermekeiknek a különböző gyümölcsöket vagy az azokból készült még érdekesebb termékeket. Ezen folyamatok a rövid ellátási lánc fontos alapját képezik, amelyek a fenntarthatósághoz is nagymértékben hozzájárulnak, ezért úgy érzem, tudásommal egy sajátos szempontól tudom a jövőben szolgálni a Határmenti Fenntarthatósági bizottságot.

 

 • Hervay Rozália – tag

Felső-Csallóközben élek. Közgazdasági és közigazgatási végzettségem van. Pályafutásom során gazdasággal, pénzügyekkel és önkormányzatisággal foglalkozom. A családi értékeket nem csak odahaza óvom, hanem igyekszem segítő kezet nyújtani. A gazdasági szervezetek mellett ismerem az állami és civil szervezetek működését, gazdálkodását. Régiófejlesztési szakemberként, tanácsadóként szorosan együttműködőm úgy hazai, mint határon túli szervezetek, intézmények képviselőivel. 2017-től 2022-ig Nagyszombat megye képviselőjeként az élhetőbb környezet kialakításáért dolgoztam és a mai napig is a számok mögött az embert próbálom megtalálni. 2018-tól a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság elnökeként tevékenykedem. A Baross Terv kialakítása, majd felújítása során szerzett tapasztalatokból kiindulva a határon átnyúló együttműködésekben nyújtunk segítséget.

A 2020 -ban megalakult a Csallóköz Natúrpark (tagja:18 önkormányzat és 14 szervezet), mint a régiófejlesztés egy hiányzó láncszeme. Elnökként célom integrálni és támogatni a fenntartható régió-, ill. vidékfejlesztést.