Cultacross

Győr és Dunaszerdahely kulturális együttműködésének fejlesztése.

Ismertető

Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, „Természet és kultúra” című prioritástengely keretén belül, „A határtérség vonzerejének fokozása” című specifikus célkitűzéshez tartozóan az Arrabona EGTC, Dunaszerdahely Város és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat részvételével konzorciumi pályázatot nyújtott be „Győr és Dunaszerdahely kulturális együttműködésének fejlesztése” címmel.

Projekt teljes költségvetése: 974 201, 71 €

Projekt futam ideje: 24 hónap

Az ERDF hozzájárulás összege: 828 071, 44 €

Állami hozzájárulás összege: 97 420, 16 €

Arrabona EGTC teljes költségvetése a projektben: 230 836, 04 €

Arrabona EGTC önereje (5%) a projektben: 11 541, 8 €

Dunaszerdahely Város teljes költségvetése: 466 144 €

Dunaszerdahely önereje (5%) a projektben: 23 307,2 €

Győr MJVÖ teljes költségvetése a projektben: 277 221,67 €

Győr MJVÖ önereje (5%) a projektben: 13 861, 08 €

Az Arrabona EGTC által a projektben vállalt feladatok bemutatása:

A Cultacross projekt támogatása esetén a két város között létrejövő aktív kulturális, turisztikai együttműködés szervezett formában történő koordinálása és irányítása az Arrabona EGTC feladatvállalásai között szerepel. Ennek keretében a turisztikai szakértő támogatásával létrehozza a Kulturális Akció Csoportot, melynek tagjai Győr és Dunaszerdahely meghatározó művészeti és kulturális társaságainak és szervezeteinek a képviselői, továbbá az EGTC turisztikai szakértői lesznek. A KACS eredményes tevékenységének és az EGTC szakmai támogatásának eredményeképpen a két partnerváros között aktív, színes programsorozat jön létre, melynek célja, hogy a régióba érkező látogatók, megismerve a két város nyújtotta lehetőségeket, minél több szabadidőt töltsenek el itt. Az Arrabona EGTC szervezésében megvalósuló műhelymunkák végig kísérik az egész projektet, melynek eredményeképpen Győr és Dunaszerdahely város együttműködésében egy, a kulturális programkínálatot előtérbe helyező konkrét turisztikai attrakció jöhet létre. Ezen produktum népszerűsítéséhez járul hozzá a közös ajánlási rendszer, online és print formátumú kiadványok, IT platform kidolgozása és elkészítése. A fenti feladatokon túl az Arrabona EGTC látja el a kötelező menedzsment, illetve kommunikációs feladatok teljesítését a projekt futam ideje alatt.

A projekt rövid összefoglalása:

A projektpartnerek közös kihívása a régióba érkező látogatók számának növelése és itt töltött idejének meghosszabbítása. A projekt fő célja Győr, Dunaszerdahely és a régió gazdag

kulturális örökségének jobb kihasználása a városok kulturális repertoárjának fejlesztésével, helyi művészek, döntéshozók, a civil társadalom és vállalkozók innovatív együttműködésére támaszkodva. A projekt célja a meglévő szolgáltatások magasabb színvonalra emelése kisléptékű infrastrukturális beruházással, valamint a meglévő felszerelések fejlesztésével. A projekt eredményeként színesítjük a meglévő kulturális és fesztivál kínálatot a két város közös programjaival kibővítve. Az projekt keretében felállított kulturális akciócsoport egy közös kulturális akcióterv kidolgozásával segíti a meglévő kulturális felhozatal népszerűsítését és a kínálat bővítését. A hagyományos kulturális események első vagy utolsó napja a kevesebb tapasztalattal rendelkező partnervárosban lesznek megtartva, ezzel elősegítve a gyakorlati tudás átadását. A kulturális eseményeket utaztatni is fogjuk a két partner között, hogy a kínálatot így is bővítsük és színesítsük. A kezdeményezések hatására növekedni fog a régióba érkezők száma és az itt eltöltött szabadidős tevékenységek hossza (ami a vendégéjszakák számában nyilvánul meg). Évente több nagyobb és kisebb kulturális rendezvénynek ad otthont a projekt keretében a két város. A kulturális és szabadidős programok a határmenti együttműködés keretében jól összekapcsolhatók, hiszen Győr és Dunaszerdahely igen közel fekszik egymáshoz. Győr pezsgő kulturális élettel büszkélkedhet a régióban, míg Dunaszerdahely gazdag szabadtéri programokat kínál. A kulturális élet és a természeti örökség összefonódása együttes népszerűsítésével tervezzük szélesebb rétegek érdeklődését felkelteni. A régió látogatószámának növekedése eredményeképp várhatóan nő a foglalkoztatottság, a helyiek életszínvonala, ami végső soron a régióhoz való szorosabb kötődést eredményez.

(„Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program honlapja: www.skhu.eu

„Jelen aloldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”)

Hírek

Galéria