Az Arrabona EGTC megnyitotta irodáját Dunaszerdahelyen

Győr Megyei Jogú Város – mint székhelytelepülés-, kezdeményezésére, továbbá Mosonmagyaróvár; és két szlovákiai város: Dunaszerdahely és Somorja városok, mint társ alapítók együttműködésével jött létre 2010 ben az Arrabona EGTC-t. Az Arrabona EGTC alapvetően a szlovák-magyar határ menti térség (Szigetköz és Csallóköz) közös területfejlesztési céljainak elérése érdekében alakult meg. Az EGTC jogi személyiséggel rendelkező szervezet, a csoportosuláshoz való csatlakozás önkéntes. Tagjai lehetnek az Európai Unió tagállamai, regionális hatóságok, helyi hatóságok, közjogi intézmények, illetve a felsorolt szervezetek által alkotott társulások.

Tudjuk, hogy míg nekünk egy-egy pályázatírás, vagy projektmenedzsment egy-egy munkát, kihívást jelent, addig az a tagtelepüléseink részére egy-egy hosszútávú céljaik, álmaik megvalósítását jelenti. Éppen ezért számunkra minden egyes projekt egyedi és egyformán értékes. Tapasztalataink azt mutatják, hogy mind a nemzeti, mind pedig az uniós pályázati rendszerek mára olyan speciális követelményeket támasztanak, hogy azt a pályázó önerejébőlelkészíteni, de sokszor magát a forrást felkutatni sem tudja. Éppen ezért szervezetünk szolgáltatásai hasznos segítője lehet ennek a specializálódott és bonyolult rendszerben történő eligazodásnak, hiszen mindennapi munkánk a pályázatok részletes ismerete és az egyes pályázati forrásokhoz kapcsolódó szabályrendszerekben való eligazodás. Lehetőséget kínálunk önkormányzatoknak, régióknak, hogy határon átnyúló, illetve régiók közötti együttműködést hozzanak létre, így valósítsák meg közös céljaikat. Tevékenységünk elsősorban az alábbi közigazgatási egységeket érinti: Magyarországon a mosonmagyaróvári és a győri kistérségek területe; Felvidéken pedig a dunaszerdahelyi járás területe.

Örömmel jelentjük be, hogy Dunaszerdahelyen is megnyitja irodáját az Arrabona EGTC, melynek feladata, hogy tagtelepüléseit / partnereit folyamatosan tájékoztassa a térség fejlesztésének lehetőségeiről, különösen a határon átnyúló (elősorban szlovák – magyar) és a szlovákiai, illetve magyarországi támogatások körében. Igyekszünk hatékony információ-szolgáltatást biztosítani a lakosság és az önkormányzatok részére a pályázati lehetőségekről és a támogatások elnyeréséhez szükséges eljárásrendről. Célunk, hogy a kapcsolattartás folyamatos legyen partnereink közt, valamint a pályázó és a kiíró szervezetek közt. A projekt megvalósítása során pedig ugyancsak a megvalósításban résztvevő felek, közreműködő szervezetek és az irányító hatóság együttműködésének elősegítésére törekszünk. Szeretnénk széleskörű műhelymunkák keretében lehetőséget biztosítani az információ- és tapasztalatcserére. Rendezvényeinken a részvételi lehetőség nemcsak partnereinknek szól, hanem szeretnénk mindig az adott témában érdekelt önkormányzatokat, vállalkozókat, polgári társulásokat, civil szervezeteket is megszólítani. Az együttműködés valamennyi lehetőségét igyekszünk lefedni: uniós források, projektek pályázata, megvalósítása és menedzselése vagy egyéb, akár támogatás nélküli saját kezdeményezésű együttműködések felkarolása, erősítése révén.

Jelenleg két megvalósítás alatt lévő, szlovák-magyar határon átnyúló projektben vesz részt az Arrabona EGTC, mindkét esetben Dunaszerdahely is aktív közreműködő.

A „Cultacross” projekt során a dunaszerdahelyi termálfürdő területén található tó környezete kerül fejlesztésre, új kulturális színtér, vízi színpad kerül kialakításra. Dunaszerdahely és Győr város kulturális szervezeteinek képviselőiből létrejött kulturális akciócsoport (KACS) egy közös kulturális akcióterv és együttműködési program kidolgozásával segíti a meglévő kulturális felhozatal népszerűsítését és a kínálat bővítését. A projekt eredményeként színesítjük a meglévő kulturális és fesztiválkínálatot a két város között.

A „Builcogreen” nevet viselő projektünk keretében pedig négy témát dolgozunk fel – hulladékgazdálkodás, virágos város, zöld övezetek, katonai- és köztemetők karbantartása és üzemeltetése – melynek a négy alapítóvárosunk ad otthont és mint témagazdák prezentálják és osztják meg tapasztalataikat a kisebb településeinkkel. Ezen témák közül a legutóbbi bemutatására és egymással való megismertetésére október közepén került sor, éppen itt, Dunaszerdahelyen.

Bízunk benne, hogy a dunaszerdahelyi irodánk megnyitásával hatékonyabbá válik az együttműködés, közös fejlődés nem csupán az imént említett két alapítóvárosunk között, hanem a csallóközi és szigetközi határtérség és további településeink esetében egyaránt.

További cikkek a témában:

https://m.dunaszerdahelyi.sk/megnyitottak-az-arrabona-egtc-dunaszerdahelyi-irodajat?fbclid=IwAR1BX2W9B_mBOuHTSWwU9tWrQWorvJDlsjdnfxHiWPinguq_o_822-sQktA

https://parameter.sk/unios-palyazatokban-fejlesztesi-projektekben-segiti-tagtelepuleseit-az-arrabona-egtc-uj?fbclid=IwAR3MJzFGACkLlF2cZ53d8gQO453KdRZPz6CDGLc2pN3bwO4Gi5rx0h_mgRU

Videó:

https://www.facebook.com/gyorplusz/videos/289191658362515/