O nás

Čo je to EGTC?

Možnosť pre samosprávy, regióny a štáty, na vytváranie cezhraničnej, nadnárodnej alebo regionálnej spolupráce so subjektmi v iných členských štátoch alebo v tretích krajinách, a tým dosiahnutie spoločného cieľa. Jeho cieľom je rovnosť bez diskriminácie: účastníci by mali mať aj v rámci krajiny aj na oboch stranách hranice rovnaké možnosti.

Arrabona EGTC

V minulosti bol Dunaj prírodnou hranicou rímskej ríše, ktorá chránila provinciu Panónia a jedno z jej dôležitých miest Arrabonu, stojaceho na mieste dnešného Győru, pred bandami barbarov útočiacimi zo severu. (Názov mesta bol odvodený od rímskeho názvu rieky Rába „Arrabo“.) 

Vitajte

Srdečne Vás vítam na webovej stránke Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným Arrabona! Je mi veľkým potešením, že v roku 2011 po viac ako ročnej príprave sa nám podarilo založiť medzinárodné zoskupenie s právnou subjektivitou.

Riaditeľstvo

Srdečne Vás vítam na webovej stránke EZÚS Arrabona!

Naše zoskupenie bolo registrované dňa 24. mája 2011 na Súde hlavného mesta, čo predchádzalo nemalé množstvo prípravných prác. 

Predsednictvo

Primátor mesta
Győr
Csaba András Dr. Dézsi
Prezident
Primátor mesta
Mosonmagyaróvár
István Dr. Árvay
viceprezident
Primátor mesta
Dunajská Streda
Zoltán Dr. Hájos
viceprezident
Primátor mesta
Šamorín
Csaba Orosz
viceprezident

Zakladatelia

Obce

Projekty

Builcogreen
odpora osobitných činností v oblasti riadenia miest a obcí na území EZÚS Arrabona.
Podrobnosti
Cultacross
Rozvoj kultúrnej spolupráce medzi Győrom a Dunajskou Stredou.
Podrobnosti
CLLD
Spoločne za komunitnú a kultúrnu budúcnosť mesta Győr!
Podrobnosti
Previous slide
Next slide

Správy