Igazgatói köszöntő

Az Arrabona EGTC igazgatójaként szeretettel köszöntöm.

Csoportosulásunkat a Fővárosi Bíróság 2011. május 24-én vette nyilvántartásba, melyet közel egy éves szervező munka előzött meg.

Az EGTC alapvetően a két határ menti térség közös területfejlesztési céljainak elérése érdekében alakult meg.

Ez azt jelenti, hogy a magyar és a szlovák önkormányzatok érdekeinek egyenlő súllyal kell megjelenniük a fejlesztési dokumentumokban, a megvalósításra javasolt projektek összetételében.

Ezzel együtt figyelembe kell venni Győr és Dunaszerdahely meghatározó szerepét is.

Az EGTC jogi személy, a csoportosuláshoz való csatlakozás önkéntes. Tagjai lehetnek az Európai Unió tagállamai, regionális hatóságok, helyi hatóságok, közjogi intézmények, illetve a felsorolt szervezetek által alkotott társulások.

A tagoknak legalább két EU-tagállam területén kell elhelyezkedniük. Nem uniós, ún. “harmadik állam” nem lehet az EGTC tagja, azonban regionális vagy helyi hatósága, közjogi intézménye (külön megállapodás, illetve megengedő nemzeti jogszabály megléte esetén) igen.

Fontos hangsúlyozni, hogy az EGTC mint közösségi eszköz a területi együttműködés mindhárom – határokon átnyúló (cross-border), transznacionális (transnational) és interregionális (interregional) – formája esetében alkalmazható, vagyis ilyen együttműködést megvalósító partnerek is életre hívhatják.

A csoportosulásra a Rendelet, a csoportosulást létrehozó Egyezmény, a csoportosulás Alapszabálya, valamint (a rendelet rendelkezései által nem, vagy csak részben szabályozott kérdésekben) azon állam jogszabályai vonatkoznak, melyben a csoportosulás székhelye található.

Az EGTC-nek rendelkeznie kell Közgyűléssel és egy, a képviseletét ellátó igazgatóval, bár az Alapszabály más szervek felállításáról is rendelkezhet. A tagok képviseletét ellátó Közgyűlés kötelező léte fontos előrelépés, mivel számos eurorégió nem rendelkezik ezzel a szervvel.
A csoportosulás a tagok által az Egyezményben ráruházott feladatokat látja el a Rendelet keretein belül. 

A feladatoknak elsősorban a gazdasági és társadalmi együttműködés megerősítését célzó területekre kell összpontosulniuk.

Sárkány Péter, az Arrabona EGTC igazgatója

Sarkany Peter