Szlovák – magyar határtérség jogi akadálymentesítése

2024. január 25-én az Arrabona EGTC közreműködésével az ACCESS, azaz „A jogi akadálymentesítés előmozdítása a szlovák-magyar határ mentén” című stratégiai projekt első műhelytalálkozóját tartotta meg Győrben a CESCI (Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata).

A rendezvény keretében a CESCI munkatársai ismertették az eddigi kutatómunka elsődleges eredményeit, melyek kibővítését, pontosítását is kérték a győri várostérségi résztvevőktől.

Az első műhelymunkára a funkcionális várostérség érintett, elsősorban határon túli és az országhatár menti polgármestereit hívták meg, akik átfogó képpel rendelkeznek a településük vonatkozásában a határon átnyúló funkcionális mobilitásból adódó problémákról, lehetőségekről.

A résztvevők elsőkörben az érintett térség lehatárolásáról egyeztettek: mekkora vonzáskörzete van Győr városának határon innen és túl, illetve azonosították azokat a funkciókat, amelyek vonatkozásában felmerülhet bármilyen jogi vagy adminisztratív jellegű akadály: munkahely-lakóhely közötti ingázás, oktatási célú mobilitás, egészségügyi, turisztikai, kulturális, kereskedelmi célú mobilitás, és néhány esetben megoldási javaslatok is elhangzottak.

Az Arrabona EGTC, amelynek magyar és szlovák tagtelepülései is vannak, ismertette azokat a feladatait, projektjeit, fejlesztési ötleteit, amelyek már most igyekeznek a meglévő akadályok ellenére is közelebb hozni egymáshoz a határtérség közösségeit.

A résztvevők a találkozó végén a következő műhelyek meghívottjait próbálták azonosítani, kik azok, melyek azok a szervezetek, akik leginkább érintenek a határtérségi elhelyezkedés okozta jogi akadályok.

A projekt célja, hogy az elkövetkezendő években, az érintettek bevonásával azonosítsa a felmerülő akadályokat és előmozdítsa azok megoldását, hogy az integráció minél szélesebb körben megvalósulhasson.

HU_ACCESS_RG_Material_Gyor HU_ACCESS_Agenda_Reference-group_Gyor Arrabona_EGTC_mint térségfejlesztési eszköz