Projekt Builcogreen 3. workshop – Prevádzkovanie verejných a vojenských cintorínov

Arrabona EZÚS, ako vedúci partner, pozvalo svojich členov a záujemcov na workshop zameraný na tému „Cintoríny a vojenské cintoríny – ich prevádzka, výzvy a možnosti riešení. Dunajskostredské podujatie otvoril primátor mesta Hájos Zoltán, v zastúpení Arrabona EZÚS  vystúpil Herke Zoltán.

Po ňom nasledovali Pomichal Gabriella, administratívna vedúca, Harmanovsky Viktor, zodpovedný za údržbu verejnej zelene a Simon Zoltán referent zodpovedný za prevádzku dunajskostredských cintorínov, ktorí v zastúpení spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. prevádzkovanej mestom Dunajská Streda, podrobne predstavili jej činnosť a situáciu týkajúcu sa cintorínov a verejnej zelene. Diskutovalo sa aj v otázke virtuálneho cintorína, kde je možné virtuálne zapáliť sviečku. Miestny historik, mestský kronikár Nagy Attila prednášal na tému praktických „prídavkov k histórii dunajskostredských cintorínov – so zvláštnou pozornosťou na miestne (národné) hodnoty. Vo zvyšnej časti  workshopu boli prezentované príklady z Maďarska, ako je napríklad prevádzka cintorína v Győri, o ktorej informoval Rotter Zsolt.

Programy pokračovali aj na druhý deň, 18. októbra, a jeho účastníci tu mohli vypracovať konkrétne plány projektov zameraných na už spomínané témy . V rámci plánovania sa vykonala analýza nákladov a prínosov a analýza rizík s pomocou odborníkov. Hovorilo sa aj o možnosti „mentorstva“ a jeho podrobnostiach. Nakoniec sa podujatie skončilo konzultáciou týkajúcou sa posledného, štvrtého workshopu, ktorý sa uskutoční v Šamoríne.