AKS podnikla študijnú cestu do Linca

V rámci  projektu Cultacross (SKHU1601/1.1/041) sa členovia kultúrnej akčnej skupiny zúčastnili študijnej cesty do Linca, zorganizovanej Arrabonou EZÚS  v dňoch 28. – 30. mája 2018. Cieľovou destináciou výletu bol primárne Linec, hlavné mesto spolkového štátu Horné Rakúsko, ale počas posledného dňa účastníci navštívili aj neďaleký Český Krumlov. Hlavným cieľom študijnej cesty AKS bolo zhromaždiť skúsenosti,  osvedčené postupy rakúsko-českej  spolupráce a využiť ich pri rozvoji a podpore dlhodobej kultúrnej spolupráce medzi Győrom a Dunajskou Stredou. Voľba AKS okrem iného aj preto padla na bývalé Európske hlavné mesto kultúry, resp. na jeho partnerské mesto v rakúsko-českom pohraničí, lebo majú veľmi podobné charakteristiky ako mestá pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice, zúčastňujúce sa projektu.

Odborný program okrem iného zahŕňal aj skúmanie najdôležitejších kultúrnych a návštevných destinácií, inštitúcií a získanie skúseností, kde mali účastníci okrem plošnej návštevy aj možnosť prediskutovať odborné otázky so zástupcami a vedúcimi miestnych inštitúcií. Zastávky na tejto ceste boli nasledujúce:

Ars Electronica Center: Inštitút skúmajúci vplyvy najnovších výdobytkov digitálnych technológií na človeka sa z festivalu zorganizovaného v roku 1979 stal popredným svetovým výskumným inštitútom s otvorenými výstavnými miestnosťami. Andreas Bauer, ktorý túto skupinu vedie s veľkým nadšením a profesionálne, uviedol, že 60% ich rozpočtu je krytých z výnosov zo služieb a zvyšok je financovaný z rozpočtu regiónu Horného Rakúska a z projektov EÚ.

Potom Georg Steiner, riaditeľ Tourist Information Linz,  formou prednášky informoval skupinu o tom, že Linec, ležiaci v polovici cesty medzi Salzburgom a Viedňou, vzdialený len hodinu a pol jazdy od týchto dvoch kultúrnych „obrov, bol známy len ako priemyselné mesto so zlým ovzduším. Zmenu priniesol až vznik čistých technológií, ktoré nahradili oceliarsky priemysel, a ktoré sú poháňané motorom inovácie a výskumu. Ak by príťažlivosť mesta mala spočívať len na trblietavej prezentácii minulosti, Linec by v tomto ohľade nebol schopný konkurovať ani Viedni, ani Salzburgu.

Schlossmuseum je typickým príkladom elegantnej kombinácie tradičného prostredia a novodobých inovácií. Toto múzeum s neuveriteľne bohatou zbierkou, prezentujúce kultúrne, spoločenské a prírodné pamiatky na veľmi vysokej úrovni, je prevádzkované spolkovou krajinou a toho času je bez riaditeľa, pretože nová rakúska vláda iniciovala vytvorenie stratégie pokrývajúcej všetky múzeá. To znamená, že vedenie zbierok bude treba v budúcom roku zrealizovať s konkrétnym zameraním a prevádzka bude musieť byť zodpovedajúcim spôsobom prekonfigurovaná. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa snažia čeliť novým výzvam!

Z prednášky vedúceho, zodpovedného za organizáciu podujatí Brucknerhausu sme sa dozvedeli, že impozantná koncertná sála tejto inštitúcie, ktorá bola postavená vo funkčnom, kvalitnom škandinávskom štýle, odrážajúcom vkus sedemdesiatych rokov, má svoj vlastný symfonický orchester. Jej výstavbu iniciovala Brucknerova skupina, vyzdvihujúca väzbu Antona Brucknera k tomuto mestu, v súčasnosti je financovaná z mestských a krajinských zdrojov. Okrem koncertnej sály, ktorá pojme až 1300 ľudí, prevádzkujú aj jednu menšiu sálu s kapacitou 400 miest pri  využití na 80%, s cca. 200 predstaveniami ročne.

Teraz, keď už poznáme zážitky účastníkov možno študijnú cestu a skúsenosti v záujme ich využitia v Győri a Dunajskej strede zhrnúť nasledovne: otvorenosť, profesionalita, rôznorodosť, inovácie, dôležitosť spojenia starého a nového,  ktoré zaujmú výrazné miesto v mestskom koncepte kultúry a cestovného ruchu.