Újabb pályázatot nyert szervezetünk

Közös intézményközi szakmai együttműködés a Szigetköz-Csallóköz turisztikai régióban címmel újabb sikeres projektet valósíthat meg szervezetünk a Csallköz Területi Idegenforgalmi Szövetséggel (OOCR Žitný ostrov-Csallóköz) közösen, melyet Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program az Eúrópai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával finaszíroz.

A Protour röoidítésű pályázat a határon átnyúló régió turisztikai, idegenforgalmi szervezeteire és azok együttmüködésére összpontosít. A projekt hosszútávú célja, hogy ezen szervezetek a későbbiekben, de már a projekt magvalósítása alatt is közös együttműködési pontokat tudnak azonosítani, amik mentén biztosítható a fenntartható és széleskörű határon átnyúló intézményi kooperációjuk. Ennek eredményképpen a „Duna szíve” határon átnyúló turisztikai desztináció idegenfogalmi kínálata szélesedhet, sokszínűbbé válhat, és a jelenleg az országhatárnak is betudható zárkózottság enyhülése, oldódása várható. A projekt kézzelfogható eredményeként elkészül a résztvevők vizsgálatával egy belsőadatbázis, munkaanyag. A későbbiek során szervezendő studytourok tapasztalatai, illetve azok felhasználásával készített értékelések nyomtatásban is megjelennek egy a turisztikai szolgáltatóknak szóló szakmai tanulmány formájában. A régiós turisztikai szereplők, szolgáltatók a közös együttműködés révén létrehoznak olyan, a piacra bevezethető, a tényleges szükségleteket kielégítő szolgáltatást, mely a régióban turisztikailag releváns és alkalmazható. A hosszútávú határon átnyúló együttműködést erősíti és támogatja a Szigetköz-Csallóköz régióra vonatkozó marketing tevékenység (PR), amelynek a népszerűsítés és az információátadás a célja és szintén ennek jegyében kerül megtervezésre a két partner (és honlapjaik) közötti közös, elektronikus adat és információ megosztásának fejlesztése. Összeségében a Szigetköz-Csallóköz turisztikai régió koherensebbé, egységesebbá válása várható projekt megvalósításával.

Vezető partner: Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség

Költségvetéssel rendelkező projektpartner: Arrabona EGTC

Teljes költségvetés: 46 184,13 EUR

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása: 39 256,49 EUR


Naša organizácia vyhrala ďalší grant

Naša organizácia môže realizovať ďalší úspešný projekt s názvom „Odborná spolupráca medzi inštitúciami v turistickom regióne Malý Žitný ostrov – Žitný ostrov” spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Žitný ostrov-Csallóköz, ktorý je financovaný z Programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Projekt pod skratkou „Protour” je zameraný na spoločnosti cestovného ruchu v cezhraničných regiónoch a na ich spoluprácu. Dlhodobým cieľom projektu je, aby tieto organizácie v neskoršej fáze, ale aj počas realizácie projektu, dokázali identifikovať spoločné body spolupráce, na základe ktorých je možné zabezpečiť ich udržateľnú a rozsiahlu cezhraničnú inštitucionálnu spoluprácu. V dôsledku toho sa turistická ponuka cezhraničnej destinácie „Srdce Dunaja“ môže rozširovať, stávať sa rozmanitejšou a môže sa zmierniť čiastočná izolácia, ktorú v súčasnosti možno „pripísať aj na konto” štátnej hranice. Ako hmatateľný výsledok projektu sa vytvorí s prostredníctvom prieskumu účastníkov interná databáza a pracovný materiál. Skúsenosti z neskôr organizovaných študijných ciest, a ich vyhodnotenia budú publikované aj v tlačenej forme odbornej štúdie pre poskytovateľov služieb cestovného ruchu. Vzájomnou spoluprácou vytvárajú regionálni „aktéri” cestovného ruchu a poskytovatelia služieb takú službu, ktorá sa môže uviesť na trh, uspokojuje aktuálne potreby a je turisticky relevantná, aplikovateľná v regióne. Dlhodobú cezhraničnú spoluprácu posilňuje a podporuje marketingová aktivita (PR) pre región Malý Žitný ostrov – Žitný ostrov, ktorej cieľom je propagácia a prenos informácií, a tiež preto bolo rozvinuté zdieľanie elektronických dát a informácií medzi oboma partnermi (medzi ich webové stránky). Celkovo sa očakáva, že turistický región Malý Žitný ostrov – Žitný ostrov sa vďaka realizácie projektu stane súdržnejším a jednotnejším.

 

Vedúci partner projektu: Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov-Csallóköz

Projektový partner s rozpočtom: Arrabona EGTC

Celkový rozpočet: 46 184,13 EUR

Podpora Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 39 256,49 EUR