Projektzáró rendezvény és sajtótájékoztató

Sikeresen lezárult a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01591 azonosítójú „Közösen, aktívan a győri értékekért, örökségekért!” című projekt. A projekt megvalósítási időszaka: 2021.02.01-2022.05.31. Az uniós projekt 8 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt záró rendezvénye és sajtótájékoztatója 2020.05.20-án volt, melynek keretében a sajtótájékoztatót követően a résztvevők bejárhatták a belvárosi túraútvonalat egy túravezetővel, továbbá a séta végén megtekinthették egy állófogadás keretében a projekt eredményeként elkészült kiállítást is.

A projekt fő célkitűzése volt a helyi kulturális örökség, a helyi emlékezet, a város helyi hagyományainak, elfeledett legendáinak és családtörténeteinek felelevenítése, szemléltetése és népszerűsítése. A közösség aktív bevonásával erősíthetővé vált a városhoz való kötődés, a helyi identitás.

Elsődleges és közvetlen célcsoport Győr város polgárai voltak, emellett kiemelt figyelmet kapott az ifjúság (16-30 éves korosztály), elsősorban a középiskolás és egyetemista fiatalok.

A projekt keretében Győr helytörténetét, kulturális sajátosságait, a városi legendákat feldolgozó egy-egy túraútvonal került megalkotásra. Az      Újvárostól a Mosoni-Dunáig c. túraútvonal a Kossuth Lajos utca – Radó-sziget – Bécsi kapu tér – Király utca – Gutenberg tér – Duna kapu tér helyszíneken halad végig. A Múltidéző belvárosi séta c. túraútvonal a Liszt Ferenc utca – Széchenyi Tér – Jedlik Ányos utca – Kovács Pál utca – Káptalan domb helyszíneket érinti. A túra kidolgozásához két alkalommal közösségi akció került megszervezésre, melyen közösségépítő céllal kerültek feltárásra elfeledett legendák, családtörténetek Győr városához kötődően. A közösségi akciók során összegyűjtött történetekből, információkból épült fel a kulturális helytörténeti túrák tartalma. A túrákhoz egy túrafüzet is készült az útvonalak által érintett helyszínek főbb tudnivalóiról, mely nyomtatott és elektronikus formában is elérhető.

A helytörténeti túrák során érintett és a közösségi akciók során feldolgozott városi legendák, Győr helytörténete, családtörténetei fotókiállítás keretében került bemutatásra, Szabó Béla fotóművész képeivel illusztrálva. A legendák és családtörténetek megörökítése és digitalizálása érdekében a túrafüzeten felül két videó is készült, a két túraútvonalhoz kapcsolódóan.

A helytörténeti túrák lebonyolításában, valamint a túrafüzet összeállításában és kiállítás megvalósításában a Dr. Kovács Pál Könyvár és Közösségi Tér működött közre.