Projekt Builcogreen 2. workshop – „Ako sa stať kvetinovým mestom“

Hostiteľom účastníkov druhého zo série workshopov realizovaných v rámci projektu Builcogreen bol Mosonmagyaróvár, mesto kvetín. V tomto duchu sa niesla aj téma stretnutia – skrášľovanie mesta, územné plánovanie, ovplyvňujúce najmä účasť na medzinárodných súťažiach Entente Florale a Kvetinové Maďarsko. Akciu otvoril primátor mesta Dr. Árvay István, následne vystúpil Dr. Herke Zoltán, vedúci divízie rozvoja v Arrabona EZÚS a zároveň aj projektový manažér programovej série, a predstavil pokrok dosiahnutý od predchádzajúcej akcie. V uplynulých dvoch mesiacoch, sa úspešne zrealizovalo „mentorstvo“ troch obcí ako súčasť projektu a všetky tri obce dokázali vynikajúco využiť tieto skúsenosti, pretože boli predložené úspešne žiadosti súvisiace s problematikou odpadového hospodárstva.

Počas workshopu si účastníci vypočuli okrem iného aj prednášky expertov riadiacich účasť mesta Mosonmagyaróvár v súťaži Kvetinové Maďarsko a na medzinárodných súťažiach Entente Florale:

Kitley Tibor, hlavný architekt mesta hovoril o minulosti územného plánovania v meste, o obnove verejných priestranstiev. Uviedol, že pre mesto je obzvlášť dôležitá ochrana historických budov a rozvoj praktických a atraktívnych verejných priestranstiev.
Németh Andrea, referentka pre životné prostredie, ktorá je už dvadsať rokov členkou poroty súťaže, mala prednášku o súťaži Kvetinové Maďarsko. Priblížila v nej cieľ  súťaže, jej funkčný systém, aspekty hodnotené členmi poroty a podrobnosti o ceste vedúcej k víťazstvu.
Nakoniec Vizsy-Gombosi Lilla, vedúca sekretariátu primátora, hovorila o medzinárodnej súťaži a o pripravenosti mesta pokiaľ ide o marketing a komunikáciu. Účasť v súťaži je výsledkom komplexného a zdĺhavého procesu, ktorý vyžaduje špecializovaný a profesionálny tím organizátorov, rovnako ako aj väčšie zapojenie miestnych ľudí a organizácií.