Programok megvalósításának bejelentési kötelezettsége

Tisztelt Támogatást Igénylők!

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Mutasd meg magad! című (TOP-7.1.1-16-H-044-2 kódszámú) helyi pályázati felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet pont e) alpontja alapján a „Kedvezményezett köteles az esemény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját az esemény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig az illetékes HACS-hoz megküldeni, aki köteles a honlapján történő közzétételéről gondoskodni”.

Továbbá kérjük Önöket, hogy a támogatásból megvalósítandó események meghívóin is szerepeltessék az előírt kötelező arculati elemeket és vegyék figyelembe a Győri Helyi Akciócsoport Arculati Kézikönyvében foglaltakat is!

A Mutasd meg magad! helyi felhívásban meghatározott elvárások, kötelezettségek betartása akkor is vonatkozik a Támogatást Igénylőre, amennyiben Támogató okirattal még nem rendelkezik, de a projekt megvalósítását saját felelősségre megkezdte.

 

A bejelentést az alábbi elérhetőségeken tehetik meg: ITT.