Vitajte

Srdečne Vás vítam na webovej stránke Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným Arrabona! Je mi veľkým potešením, že v roku 2011 po viac ako ročnej príprave sa nám podarilo založiť medzinárodné zoskupenie s právnou subjektivitou.

Na podnet mesta Győr so župným právom ako sídlo EZÚS, prostredníctvom dvoch miest nachádzajúcich sa na území MR: Győr, Mosonmagyaróvár a dvoch slovenských miest: Dunajská Streda, Šamorín bolo založené spoločnou silou EZÚS Arrabona. Pri definovaní zemepisnej pôsobnosti EZÚS Arrabona bolo vhodné vychádzať z aspektu úspory z rozsahu členských obcí: pri účinkovaní len niekoľkých samospráv by sa zoskupenie stalo málo dominantným, avšak v prípade veľkého počtu členských obcí by bolo ťažké zosúladiť, integrovať jednotlivé čiastkové záujmy. Z tohto aspektu sa snažíme o dostupnosť pre „mikroregiónov“, t.j. aktivity EZÚS vytvárané na Malom Žitnom ostrove v Maďarsku, Mošonskej planine a časti Sokoróalja pezprostredne pripájajúca sa k mestu Győr, ďalej na slovenskej časti Žitného ostrova a západných oblastiach Matúšovej zemi:

Maďarská republika: oblasť mikroregiónov mesta Mosomagyaróvár a Győr;

Slovenská republika: územie okresu Dunajská Streda. Rozloha EZÚS Arrabona naznačuje organizáciu s veľkým počtom, okolo 120, samospráv. Z tohto dôvodu k úspešnému fungovaniu EZÚS Arrabona musí byť zabezpečená prezentácia rôznych záumov a pohotový, operatívny prístup k daným situáciám.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

Csaba András dr. Dézsi,

predseda EZÚS Arrabona