Cultacross

Rozvoj kultúrnej spolupráce medzi Győrom a Dunajskou Stredou

Prehľad

INTERREG V-A Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko, v rámci prioritnej osi „Príroda a kultúra, pre konkrétny cieľ s názvom „Zvýšenie atraktívnosti prihraničnej oblasti EZÚS Arrabona, za účasti mesta Dunajská Streda a samosprávy Győru, mesta so župným právom, v konzorciu predložilo projekt s názvom „Rozvoj kultúrnej spolupráce medzi Győrom a Dunajskou Stredou“.

Celkový rozpočet projektu: 974 201, 71 €

Trvanie projektu: 24 mesiacov

Výška príspevku z EFRR: 828 071, 44 €

Výška štátneho príspevku: 97 420, 16 €

Celkový rozpočet Arrabony EZÚS v projekte: 230 836, 04 €

Vlastné zdroje (5%) Arrabony EZÚS v projekte: 11 541, 8 €

Celkový rozpočet mesta Dunajská Streda: 466 144 €

Vlastné zdroje (5%) Dunajskej Stredy v projekte: 23 307,2 €

Celkový rozpočet Győr MJVÖ v projekte: 277 221,67 €

Vlastné zdroje (5%) Győr MJVÖ v projekte: 13 861, 08 €

(Prezentácia úloh, k realizácii ktorých sa zaviazalo EZÚS Arrabona v projekte:

Medzi záväzkami EZÚS Arrabona v prípade dotácie projektu Cultacross je aj koordinácia a riadenie spolupráce medzi dvoma mestami v organizovanej forme v oblasti kultúry a cestovného ruchu. V tejto súvislosti s podporou odborníka pre cestovný ruch vytvorí Akčnú Kultúrnu Skupinu, tvorenú zástupcami győrskych a dunajskostredských kľúčových umeleckých a kultúrnych spoločností a organizácií a odborníkmi pre cestovný ruch z EZÚS. V dôsledku úspešnej činnosti AKS a profesionálnej podpory EZÚS vznikne medzi týmito dvoma partnerskými mestami aktívna, pestrá séria programov, ktorej cieľom bude predstaviť návštevníkom regiónu potenciál týchto dvoch miest a inšpirovať ich, aby tu strávili čo najviac voľného času. Celý projekt budú sprevádzať workshopy organizované EZÚS Arrabona, v dôsledku čoho môže v spolupráci miest Győr a Dunajská Streda vzniknúť konkrétna turistická atrakcia zameraná na ponuku kultúrnych programov. K propagácii tohto produktu prispieva spoločný systém odporúčaní, on-line a tlačené publikácie a vývoj IT platformy. Okrem uvedených úloh EZÚS Arrabona zabezpečuje povinné riadiace a komunikačné úlohy počas trvania projektu.

Stručné zhrnutie projektu:

Spoločnou výzvou pre partnerov projektu je zvýšiť počet návštevníkov regiónu a predĺžiť čas, ktorý tu strávia. Hlavným cieľom projektu je lepšie využitie bohatého kultúrneho dedičstva, ktorým disponuje Győr, Dunajská Streda a celý tento región, a rozvoj kultúrneho repertoáru miest za inovatívnej spolupráce miestnych umelcov, zastupiteľstiev, občianskej spoločnosti a podnikateľov. Cieľom projektu je dostať existujúce služby na vyššiu úroveň s malými investíciami do infraštruktúry a rozvoj existujúcich zariadení. Výsledkom projektu je rozšírenie existujúcich ponúk kultúrnych podujatí a festivalov rozšírením spoločných programov oboch miest. Kultúrna akčná skupina zriadená v rámci projektu pomôže podporiť existujúce kultúrne dedičstvo a rozšíriť ponuku tým, že vytvorí spoločný kultúrny akčný plán. Prvý alebo posledný deň tradičných kultúrnych podujatí sa uskutoční v partnerskom meste, ktoré má menej skúseností, čím sa podporí prenos praktických poznatkov. Kultúrne podujatia budeme tiež vymieňať medzi týmito dvoma partnermi, aby sme aj týmto spôsobom rozšírili a spresnili ponuku. V dôsledku týchto iniciatív sa zvýši počet ľudí, ktorí zavítajú do tohto regiónu, ako aj dĺžka rekreačných aktivít, ktoré tu strávia (čo sa odrazí v počte prenocovaní hostí). Každým rokom sa v rámci projektu koná v týchto dvoch mestách niekoľko väčších a menších kultúrnych podujatí. Kultúrne a rekreačné programy môžu byť v cezhraničnej spolupráci dobre prepojené, keďže Győr a Dunajská Streda sú veľmi blízko. Győr má v regióne prekvitajúci kultúrny život, zatiaľ čo Dunajská Streda ponúka bohaté programy pod holým nebom. Spoločnou popularizáciou prepojenia kultúrneho života a prírodného dedičstva plánujeme prilákať záujem širších vrstiev. V dôsledku nárastu počtu návštevníkov regiónu sa očakáva nárast zamestnanosti a životnej úrovne miestnych obyvateľov, čo v konečnom dôsledku vedie k užšiemu prepojeniu s regiónom.  

„Stránka INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko: www.skhu.eu

Obsah tejto podstránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie)

Správy

Galéria