Gasztro workshop zajlott a Kukkonia farmon / Na Kukkonia farme sa uskutočnil gastro workshop

A ProTour (SKHU/WETA/1901/4.1/318) „Közös intézményközi szakmai együttműködés a Szigetköz-Csallóköz turisztikai régióban” című pályázat egyik legmeghatározóbb rendezvénye a „Gasztro workshop” volt. Az esemény támogatója az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja. A program során a résztvevők a gasztronómiát érintő aktuális témákat vitatták meg, és keresték a megoldásokat a felmerülő problémákra. A workshop négy részben valósult meg. Az első blokk a vendéglátóipar COVID-19 előtti és utáni helyzetét boncolgatta. A második blokk a minőség hosszútávú megtartásáról szólt, illetve arról, mennyire fontos, hogy előnyben részesítsük a helyi alapanyagokat. A harmadik témakört a helyi ételek és éttermek alkották. E blokk résztvevői arra keresték a választ, hogyan tudnánk visszacsalogatni az embereket az éttermekbe. Terítékre került továbbá az is, hogyan tudnánk segíteni egymást. A workshop negyedik, egyben utolsó témaköre a konyhában történő szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosított alapanyagokból készült csomagolás és evőeszköz vendéglátásban való használata volt. A szervezők célja az volt, hogy elinduljon egy diskurzus ezekről a témákról annak érdekében, hogy a fejtegetést később cselekvések kövessék.


Jednou z najvýznamnejších udalostí projektu ProTour (SKHU / WETA / 1901 / 4.1 / 318) „Spoločná medziinštitucionálna odborná spolupráca v turistickom regióne Malý Žitný ostrov -Žitný ostrov“ bol „Gastro workshop“. Podporovateľ podujatí bol Fond malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko . Počas programu účastníci diskutovali o aktuálnych témach týkajúcich sa gastronómie a hľadali riešenia vznikajúcich problémov. Workshop prebiehal v štyroch častiach. Prvý blok rozoberal pozíciu pohostinstva pred a po COVID-19. Druhý blok bol o dlhodobom udržiavaní kvality a o tom, aké dôležité je dávať prednosť miestnym surovinám. Treťou témou boli miestne jedlá a reštaurácie. Účastníci tohto bloku hľadali odpoveď na to, ako by sme mohli nalákať ľudí späť do reštaurácií. Diskutovalo sa aj o tom, ako by sme si mohli navzájom pomôcť. Štvrtou a poslednou témou workshopu bol selektívny zber odpadu v kuchyni, obaly z recyklovaných materiálov a používanie príborov v pohostinstve. Cieľom organizátorov bolo začať diskusiu o týchto témach, aby po vysvetlení nasledovali významne činnosti.