Protour

Közös intézményközi szakmai együttműködés a Szigetköz-Csallóköz turisztikai régióban

Ismertető

A projekt elsődleges célkitűzése, hogy mélyítse a Szigetköz (HU) – Csallóköz (SK) régióban található elsősorban turisztikai, idegenforgalmi tevekénységet folytató forprofit és nonprofit szervezetek határon átnyúló kapcsolatait, egymásközt együttműködési lehetőségeket kutasson fel és támogassa azokat. A projekt hosszútávú célja, hogy ezen szervezetek a későbbiekben, de már a projekt magvalósítása alatt is közös együttműködési pontokat tudnak azonosítani, amik mentén biztosítható a fenntartható és széleskörű határon átnyúló intézményi kooperációjuk. Ennek eredményképpen a „Duna szíve” határon átnyúló turisztikai desztináció idegenfogalmi kínálata szélesedhet, sokszínűbbé válhat, és a jelenleg az országhatárnak is betudható zárkózottság enyhülése, oldódása várható. A projekt kézzelfogható eredményeként elkészül a résztvevők vizsgálatával egy belsőadatbázis, munkaanyag. A későbbiek során szervezendő studytourok tapasztalatai, illetve azok felhasználásával készített értékelések nyomtatásban is megjelennek egy a turisztikai szolgáltatóknak szóló szakmai tanulmány formájában. A régiós turisztikai szereplők, szolgáltatók a közös együttműködés révén létrehoznak olyan, a piacra bevezethető, a tényleges szükségleteket kielégítő szolgáltatást, mely a régióban turisztikailag releváns és alkalmazható. A hosszútávú határon átnyúló együttműködést erősíti és támogatja a Szigetköz-Csallóköz régióra vonatkozó marketing tevékenység (PR), amelynek a népszerűsítés és az információátadás a célja és szintén ennek jegyében kerül megtervezésre a két partner (és honlapjaik) közötti közös, elektronikus adat és információ megosztásának fejlesztése. Összeségében a Szigetköz-Csallóköz turisztikai régió koherensebbé, egységesebbá válása várható projekt megvalósításával.

Vezető partner: Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség

Költségvetéssel rendelkező projektpartner: Arrabona EGTC

Teljes költségvetés: 46 184,13 EUR

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása: 39 256,49 EUR

Jelen aloldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program honlapja: www.skhu.eu

A Rába-Duna-Vág ETT honlapja: www.rdvegtc-spf.eu

Hírek