Builcogreen 2.0 névvel pályázatot nyújtottunk be

Az Interreg V-A Szlovákia-MAgyarosrszég Együttmüködési Program keretében nyújtottunk be a mosonmagyaróvári Városüzemeltető és Fenntartó Kft-vel közös projetkjavaslatot.

Az Arrabona ETT az SKHU/1601 kiírás keretében valósította meg első ”Builcogreen” elnevezésű projektjét, amelynek a célja a településüzemeltetési feladatok határon átnyúló, regionális integrációja volt. A projekt keretében az ETT tagtelepüléseinek üzemeltetési feladatait azonosították be, mentorprogramot valósítottak meg a gazdaságosabb üzemeltetés feltételeinek kialakítása érdekében, valamint egy online gépkatalógust állítottak össze az egyes önkormányzatok tulajdonában lévő gépekről, megadva azon intézmények és személyek elérhetőségét, ahonnan a többi önkormányzatok/önkormányzati cégek kölcsönözhetik az adott gépet. Megvizsgálták azt is, hogy egy közös gépállomásnak milyen működtetési költségei lennének. Ezáltal a projekt nem pusztán a tagönkormányzatok közötti gépkölcsönzés feltételeit teremtette meg, hanem előremutató módon azt is vizsgálta, hogy miként lehetne szervezeti/intézményi szinten is integrálni a településüzemeltetési feladatokat.

Az előző, hasonló tartalmú projekt, valamint a B-Solutions keretében elvégzett vizsgálatok eredményeire alapozva, a jelen projekt egy közös határon átnyúló településüzemeltetési rendszer kialakítása irányában megtett első lépésként értelmezhető. A szolgáltatások integrációját az Arrabaona ETT vállalja fel, és PILOT-beruházásként megvásárolja a leendő közös gépállomás első berendezését, egy (széles körben igényelt) ágdaráló berendezést. A tervek szerint a berendezést nem közvetlenül az ETT fogja üzemeltetni, mivel jelenleg ehhez a megfelelő szakemberekkel nem rendelkezik, hanem egy a régióban térségi szinten is erős szolgáltatóra fogja bízni az üzemeltetést.