Az SKHU/WETA/1901/1.1/108 Kultúrbár projekt nyitó sajtótájékoztatója

2021.03.16-án 10 órai kezdettel került megrendezésre az SKHU/WETA/1901/1.1/108 azonosítószámú, Felbári kulturális fejlesztés (röviden: Kultúrbár) című projekt nyitó sajtótájékoztatója.

Az esemény Felbár község Önkormányzata és az Arrabona EGTC által került lebonyolításra, a jelenlegi járványügyi szabályozásokra való tekintettel online formában.

Forrás: https://ma7.sk/tajaink/szabadteri-szinpadot-felbarnak-ujabb-projektet-segit-az-arrabona-egtc

Az együttműködés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Kisprojekt Alap projektjeként valósulhat meg, mely 2020 áprilisában kapott támogatottságot. A megvalósítás 2020 szeptemberében vette kezdetét, a befejezés 2021 augusztusára tervezett. A Kisprojekt Alap elsődleges célja a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése, a fejlesztés is erre reflektál. Fontos célkitűzés, hogy támogassuk a határon átnyúló együttműködéseket, melyeket hosszú távon is fel tudnak a szereplők a határ mind a két oldalán használni.

A projekt vezető partnere Felbár Község Önkormányzata. Az ő tevékenységük keretében, a projekt fő elemeként megépítésre kerül egy szabadtéri színpad, valamint beszerzésre kerülnek az ehhez kapcsolódó rendezvénytechnikai elemek (padok, sátrak, asztalok beszerzése). A színpad építésének szükségességét igazolja, hogy Felbár nem rendelkezett ez idáig olyan szabadtéri színpaddal, mely alkalmas lenne rendezvények lebonyolításához, viszont a község jelenleg is színes kulturális élettel rendelkezik a szomszédos Süly településsel együtt. Ezt kívánjuk bővíteni a tagtelepülések, testvértelepülések közötti együttműködés elmélyítésével, bővítésével.

A megépült színpadra a projekt keretében az Arrabona EGTC biztosítja a fellépőket, kulturális rendezvények keretében. Feladatunk, hogy a megépülő színpadot a projekt hátralévő futamideje alatt megtöltsük élettel, mozgósítsunk civil szervezeteket, előmozdítsuk a határon átnyúló együttműködést.

Az Arrabona EGTC további vállalása a projektben, hogy tanulmányutakat bonyolít le a Szigetköz – Csallóköz területén, felméri a jelentősebb fejlesztéseket, tapasztalatokat, jó gyakorlatokat. A tanulmányutak alapján egy kiadvány készítését tűztük ki célul, melyben bemutatásra kerülnek a Szigetköz-Csallóköz térségének jelentősebb fejlesztései, melyek további szinergiák keresését, esetlegesen további helyi, illetve határon átnyúló fejlesztés létrehozását, közös kulturális, természeti és turisztikai termék fejlesztését eredményezheti.

A tanulmányutak tapasztalata és az elkészült kiadvány alapján a projekt keretében tervezett továbbá egy Határon Átnyúló Partnerkereső Fórum, mely kiváló lehetőséget biztosítana arra, hogy a tagtelepülések ne csak a hivatalos alkalmakon, hanem egy kötetlenebb, kulturális programmal is átkötött szakmai napon találkozhassanak. Ezen a Partnerkereső Fórumon bemutatásra kerülnének a tanulmányutak tapasztalatai, és a bejárt települések legjobb fejlesztései, tapasztalatai megismerésre kerülhetnének a többi településvezető számára is, további beszélgetést, partner keresést kezdeményezve. Ez szintén alapja lehet a további, határon átnyúló projekteknek, fejlesztéseknek.

A projekt teljes költsége a két költségvetéssel rendelkező projektpartner vonatkozásában 43 924,60 EUR, melyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 37 335,90 EUR, az önerő mértéke mindkét fél részéről a teljes költség 15%-a.

 

Otváracia tlačová konferencia projektu Kultúrbár SKHU/WETA/1901/1.1/108

Deň 16.03.2021 o 10:00 sa uskutočnil otváracia tlačová konferencia projektu Kultúrbár (identifikačné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/108). Horný Bar spoločne s Arrabona EGTC kvôli epidemiologickým opatreniam organizoval podujatie v online podobe. Spolupráca sa vznikla v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko (Malé projekty), a podporu získal v apríli 2020. Realizácia sa začala v septembri 2020, predpokladaný dátum ukončenia je august 2021. Prvotným cieľom je aby posilnili cezhraničné spolupráce. Dôležitým cieľom je naďalej aby sme podporovali udržateľnosť dosiahnutách výsledkov. Vedúcim partnerom projektu je Samospráva obce Horný Bar. Ako hlavný element projektu, a ako ich aktivita sa realizuje vybudovanie externého javiska, a nadobudnúť ostatné potrebné predmety (lavice, stany, stôl,). Obec Horný Bar doteraz nemal také externé javisko, ktoré by bolo vhodné na organizovanie rôznych podujatí, ale obec má bohatý kultrúrny život so susednou obcou Šuľany. To všetko by sme chceli podporovať so spoluprácou.

Interpretov a bohatý kultúrny program zabezpečí maďarská spoločnosť Arrabona EGTC, v podobe kultúrneho programu. Naša úloha je, aby sme podporovali mimovládne organizácie a cezhraničné spolupráce. Nasledujúca aktivita spoločnosti Arrabona EGTC, že urobia prieskum, aby mohli získať informácie o podarených inováciách, dobrých skúsenostiach. Cieľom je jedna publikácia, v ktorej by sme vedeli prezentovať významný rozvoj v regióne Malý Žitný ostrov a Žitný ostrov, z čoho by mohli vyplívať ďalšie spolupráce v oblasti kultúry a prírody, a následne vypracovať nové turistické produkty.

Naplánované je aj Fórum hľadania cezhraničných partnerov, čo by zabezpečoval vynikajúce podmienky, aby partnerské obce sa stretli nie len na oficiálnych podujatiach, ale aj na rôznych kultúrnych programoch. Fórum zabezpečuje možnosť na prezentovanie skúseností infociest, a najlepších inovácií. Komunikácia medzi vedeniami obcí môže byť tiež základom pre ďalšie cezhraničné projekty.

Celkový rozpočet projektu je 43 924, 60 EUR, z čoho podpora Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 37 335, 90 EUR, a spoluúčasť zo strany obidvoch partnerov je 15%.

 

       

www.rdvegtc-spf.eu

www.skhu.eu