Agrárágazati civil szervezetek 2021. évi támogatása

Az Agrárminisztérium, mint támogató nyílt pályázati felhívást tesz közzé céljainak elérésében hatékonyan közreműködő szervezetek agrárfejlesztési programjainak támogatására

A pályázati támogatás célja:

Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető

 

a) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;

b) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;

c) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.

 Pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő agrárágazati szakmai civil szervezetek:

a) székhelyük Magyarországon van,

b) a Civil törvény alapján civil szervezetnek minősülő, és 2019. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került egyesületek és alapítványok, az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, továbbá az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek,

c) tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,

d) érvényes alapszabállyal, illetve alapító okirattal, továbbá képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak, a 2019. évi tevékenységről szóló beszámolót az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtották vagy saját honlapjukon közzétették,

e) Alapszabályában/alapító okiratában rögzítetten agrárágazati céllal létrejött civil szervezetek.

A támogatás formája és a finanszírozás módja

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az Agrárminisztérium az odaítélt összeget egy összegben, a támogatói okirat közlésétől számított legkésőbb 30 napon belül támogatási előlegként utalja át a Pályázó bankszámlájára. A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel.

A pályázattal elnyerhető támogatás összege

 Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 700.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.

A pályázatok benyújtásának határideje:

  1. március 2. (postabélyegző kelte)

A tájékoztatás nem teljeskörű további információk elérhetők itt: https://arrabona.eu/dokumentumtar/