2019.05.30. napján tartotta éves közgyűlését a Győri Helyi Akciócsoport

A közgyűlésen megjelentek tájékoztatást kaptak a Győri Helyi Akciócsoport Munkaszervezetének az előző közgyűlés óta eltelt időszakban (2018.05.24-től) elvégzett munkájáról. Továbbá a Győri Helyi Akciócsoport tagjai elfogadták a CLLD munkaszervezet 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a 2019. évre előirányzott pénzügyi tervet.