Projekt Builcogreen 1.workshop – Recyklácia a spracovanie komunálneho odpadu

Projekt Builcogreen odštartoval programovú sériu workshopov, v rámci prvého podujatia sa môžu účastníci zoznámiť s praxou v oblasti nakladania s odpadmi v Győri, ktorá je jednou z najmodernejších v krajine. V priebehu prvého dňa zasvätili účastníkov „do tajov remesla“  odborníci (vedúci prevádzky, technický riaditeľ, majster) spoločnosti Győri Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft. (GYHG) a vedúci pre externú komunikáciu spoločnosti Győr-Szol Zrt. Počas druhého … Čítať viac

Projekt Builcogreen 2. workshop – „Ako sa stať kvetinovým mestom“

Hostiteľom účastníkov druhého zo série workshopov realizovaných v rámci projektu Builcogreen bol Mosonmagyaróvár, mesto kvetín. V tomto duchu sa niesla aj téma stretnutia – skrášľovanie mesta, územné plánovanie, ovplyvňujúce najmä účasť na medzinárodných súťažiach Entente Florale a Kvetinové Maďarsko. Akciu otvoril primátor mesta Dr. Árvay István, následne vystúpil Dr. Herke Zoltán, vedúci divízie rozvoja v Arrabona EZÚS a zároveň … Čítať viac

AKS podnikla študijnú cestu do Linca

V rámci  projektu Cultacross (SKHU1601/1.1/041) sa členovia kultúrnej akčnej skupiny zúčastnili študijnej cesty do Linca, zorganizovanej Arrabonou EZÚS  v dňoch 28. – 30. mája 2018. Cieľovou destináciou výletu bol primárne Linec, hlavné mesto spolkového štátu Horné Rakúsko, ale počas posledného dňa účastníci navštívili aj neďaleký Český Krumlov. Hlavným cieľom študijnej cesty AKS bolo zhromaždiť skúsenosti,  osvedčené postupy … Čítať viac

Projekt Builcogreen 3. workshop – Prevádzkovanie verejných a vojenských cintorínov

Arrabona EZÚS, ako vedúci partner, pozvalo svojich členov a záujemcov na workshop zameraný na tému „Cintoríny a vojenské cintoríny – ich prevádzka, výzvy a možnosti riešení“. Dunajskostredské podujatie otvoril primátor mesta Hájos Zoltán, v zastúpení Arrabona EZÚS  vystúpil Herke Zoltán. Po ňom nasledovali Pomichal Gabriella, administratívna vedúca, Harmanovsky Viktor, zodpovedný za údržbu verejnej zelene a Simon … Čítať viac

EZÚS Arrabona otvorilo svoju kanceláriu v Dunajskej Strede

Zoskupenie Arrabona EZÚS vzniklo v roku 2010 z iniciatívy miest Győr, mesta so župným právom – ako jeho sídla – Mosonmagyaróvár a dvoch slovenský miest: Dunajská Streda a Šamorín, ako spoluzakladateľov. Zoskupenie Arrabona EZÚS vzniklo za účelom dosiahnutia spoločných cieľov regionálneho rozvoja v slovensko-maďarskom pohraničí (Malý Žitný ostrov a  Žitný ostrov). EZÚS je právnym subjektom a vstup je dobrovoľný. … Čítať viac