Projekt Builcogreen 1.workshop – Recyklácia a spracovanie komunálneho odpadu

Projekt Builcogreen odštartoval programovú sériu workshopov, v rámci prvého podujatia sa môžu účastníci zoznámiť s praxou v oblasti nakladania s odpadmi v Győri, ktorá je jednou z najmodernejších v krajine. V priebehu prvého dňa zasvätili účastníkov „do tajov remesla“  odborníci (vedúci prevádzky, technický riaditeľ, majster) spoločnosti Győri Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft. (GYHG) a vedúci pre externú komunikáciu spoločnosti Győr-Szol Zrt.

Počas druhého dňa mali účastníci možnosť identifikovať štyri ďalšie oblasti spolupráce (v tematickom okruhu odlišnom od témy, ktorá bola predmetom jednaní v prvý deň), a vo vybraných témach analyzovali možnosti spolupráce a spoločne vypracovali pre každú tému možný rámec pre spoluprácu a najdôležitejšie úlohy.