hírek

 

Meghívó a Kulturális Akció Csoport (KACS) első műhelymunkájának sajtótájékoztatójára

2018. február 12.

Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban megvalósuló CULTACROSS projekt vezető partnere, az Arrabona EGTC valamennyi projektpartner nevében ezúton meghívja a sajtó képviselőit KACS első műhelymunkájának sajtótájékoztatójára.

A CULTACROSS projekt kiemelt célja Győr és Dunaszerdahely kulturális és örökségi értékeinek, helyszíneinek hasznosítása magas színvonalú kulturális rendezvények, fesztiválok infrastrukturális hátterének fejlesztésével. A határon átnyúló együttműködés célja Győrbe és Dunaszerdahelyre, tágabb értelemben Szigetköz és Csallóköz kulturális központjaiba érkező látogatók számának növelése.

A sajtótájékoztató időpontja: 2018. 03. 21. (szerda), 13:00
A sajtótájékoztató helyszíne: Arrabona EGTC (Győr, Baross G. u. 43.)


Hozzátette, a program keretében a települések megoszthatják egymással jó gyakorlataikat, amely az ott élők mindennapjait teheti jobbá.

A sajtótájékoztató tervezett programja:
• A projekt rövid bemutatója, szakmai célkitűzéseinek ismertetése
• Az projektpartnerek tervezett tevékenységeinek bemutatása
• A Kulturális Akció Csoport (KACS) résztvevőinek és munkaprogramjának ismertetése

Rendezvényünk a Cultacross (kód: SKHU/1601/1.1/041) című projekt részeként, az Interreg V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. A programról részletes információ a www.skhu.eu oldalon található. Az ezen a meghívón található és a rendezvényen elhangzó információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

Határon átnyúló városüzemeltetés

2017. október 30.

A városüzemeltetési tapasztalatok és az erőforrások megosztása is cél az Arrabona EGTC területén lévő települések zöldebbé tételére irányuló intézményi együttműködés (BuilCoGreen) keretében…

A határon átnyúló projekt a társuláshoz tartozó települések, önkormányzataik és településüzemeltetési szolgáltatóik magasabb fokú együttműködését célozza meg. „Városunk, régiónk és a felvidéki magyarlakta települések között egyre szorosabb a kapcsolat, amely ma már közös pályázatokban is megmutatkozik.” – fogalmazott dr. Fekete Dávid a projektindítás alkalmával.
Hozzátette, a program keretében a települések megoszthatják egymással jó gyakorlataikat, amely az ott élők mindennapjait teheti jobbá.

Dr. Herke Zoltán projektmenedzser elmondta, olyan műhelymunkákat valósítanak meg, ahol az említett jó gyakorlatokat mutatják be a tagtelepülések, például a zöldhulladék feldolgozása, a temetők gondozása, a zöld területek kezelése, vagy a virágosítás terén. A szakmai tapasztalatokat a létrehozandó online kommunikációs platformon is megosztják a projektben résztvevőkkel, ahol például közös gépbérleti katalógust is működtetnek majd, így az erőforrások, különböző eszközök megosztásával is segíthetik egymást a települések. A nyitóeseményen dr. Fekete Dávid alpolgármester és Sárkány Péter az Arrabona EGTC igazgatója írt alá együttműködési megállapodást, amihez a győri városüzemeltetési cég, a Győr-Szol Zrt. is csatlakozik, hiszen jó gyakorlataival jelentős segítséget nyújthat a projektben.

A program célcsoportja az Arrabona EGTC 31 tagtelepülése és lakosaik, futamideje 20 hónap, teljes költségvetése pedig 273 373 euro. A BUILCOGREEN projekt az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban valósul meg. 

CULTACROSS – a határokon átnyúló együttműködés újabb sikere

2017. október 30.

Győr és Dunaszerdahely kulturális örökségének ápolása, a Győrbe és Dunaszerdahelyre, tágabb értelemben a Szigetköz és Csallóköz kulturális központjaiba érkező látogatók számának növelése a célja a határon átnyúló CULTACROSS projektnek. Ennek vezető partnere, az Arrabona EGTC, ami a többi projektpartnerrel együtt tartott tegnap tájékoztatót Dunaszerdahelyen.

Az egybegyűlteket – a magyarországi vendégeket, a régió polgármestereit, a megyei képviselőjelölteket és az újságírókat – Hájos Zoltán polgármester köszöntötte. Röviden beszámolt az Arrabona EGTC 2014-es megalakulásáról és arról, hogy azóta már 25 település csatlakozott hozzá, de továbbiakat várnak soraikba, elsősorban a Felvidékről, mivel onnét kevesebb tagjuk van. Rámutatott arra is, hogy Győr és Dunaszerdahely nemcsak földrajzilag van közel egymáshoz, hanem a nyelv és kultúra is összeköti a két várost. Dunaszerdahely ennek a projektnek köszönhetően szeretne kialakítani a temálfürdőjében egy kis kulturális oázist, amelyet vonzóvá kíván tenni nemcsak a fürdővendégek, de a város és a környék lakói, illetve a győriek számára is. Egyúttal bejelentette azt is, hogy az Arrabona EGTC Csallóköz szívében is megnyitja kirendeltségét, az Üzleti és tájékoztatási központban.


Borkai Zsolt, Győr polgármestere beszámolt arról, hogy a mostani projekt nem az egyetlen, ami 2014 óta az EGTC-nek köszönhetően megvalósult és ez a fajta együttműködés még további lehetőségeket kínál. Győr városa a jövőben is – együtt a felvidéki településekkel – közös projektek megvalósítására fog törekedni, hiszen sok olyan közös terület van, ahol egymást erősítve sikeresek lehetnek. Ilyen lehetőségként említette Dunaszerdahely és Győr városa között egy kétszer két sávos autóút megépítését.

A határ menti területek közös fejlesztését hangsúlyozta beszédében Kiss-Parciu Péter helyettes államtitkár. Bár Magyarország kis ország, hosszú határszakasszal rendelkezik, hét állammal szomszédos, megyéinek kétharmada határ mentén fekszik. Ebből következik, hogy a lakosság jelentős része a határ mentén él, ami kiegészül azzal is, hogy a Kárpát-medencei magyarság jelentős része is határ mentén él. A határon átnyúló infrastrukturális fejlesztés kapcsán elmondta, jó közlekedési lehetőségek, utak nélkül nehéz a gazdaságot fejleszteni. Ezért cél, hogy az autópályákat egészen az országhatárig vezessék. Fontos momentuma ennek, hogy október 17-én Magyarország és Szlovákia miniszterelnöke lerakták a komáromi híd alapkövét.2010 óta a magyar–szlovák határszakaszon 9 új határátkelőhelyet alakítottak ki, és a jövőben a két ország együttműködésének eredményeként még legalább további 5 helyen épül ki átkelő. A vállalkozásfejlesztésről szólva elmondta, a Közép-Európai Fejlesztési Hálózatnak mára már 22 irodája van a Kárpát-medence különböző pontjain, Szlovákiában 7 helyen. Ezek az irodák több ezer vállalkozóval vannak kapcsolatban, amin keresztül rengeteg üzleti együttműködés valósul meg.

Vízi színpad épül a termálfürdő taván Sárkány Péter, az Arrabona EGTC igazgatója mutatta be a CULTACROSS projektet, amelynek lényege, hogy a határ ne korlátozó tényező legyen, hanem az együttműködést segítse. Abból indultak ki, hogy Győrben pezsgő a kulturális élet, Dunaszerdahelyen pedig egy prosperáló termálfürdő működik. A projektnek köszönhetően a termálfürdő területén található tó, illetve partszakasz revitalizációja fog megtörténni, ami által fürdésre alkalmassá válik és egy vízi színpad is épül, ami a kultúrát fogja szolgálni. Győr esetében a kulturális rendezvények és azokhoz kapcsolódó élményszerzés növelése a cél, kapacitásbővítéssel. Tizenhat hónapos futamidejű projektről van szó, ami 2019 januárjában fog befejeződni. Teljes költségvetése több mint 974 ezer euró, aminek jó része Dunaszerdahelyen kerül beruházásra.

Ezután Borkai Zsolt, Hájos Zoltán és Sárkány Péter aláírták a projektről szóló szerződést, és Fekete Dávid, Győr alpolgármestere az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésével kapcsolatosan tájékoztatott. Elmondta, hogy az előzetes felmérések eredményeiből kiindulva egy szakértői csoport dolgozik magán a pályázaton, ami még karácsony előtt benyújtásra kerül az emberi erőforrások miniszteréhez. Szerinte az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megszervezésével Győr város bizonyította, hogy európai dimenziókban is képes megnyilvánulni, és Győr olyan virágzó kulturális élettel rendelkezik, ami predesztinálja arra, hogy a kulturális főváros címet megpályázza. Ezután a találkozó hivatalos részének befejezéseként a két város polgármestere aláírta az együttműködési megállapodást a 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázatot illetően.


 

III. ETT Műhely Győrben, 2017. október 4-5.

2017. október 4-5.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztálya és az Arrabona EGTC közös rendezésében kétnapos szakmai műhelytalálkozót tartottak Győrben.

A rendezvény résztvevőit a város nevében dr. Fekete Dávid alpolgármester köszöntötte. Kiemelte, fontos, hogy a határon túli magyar területekkel együtt tudnak működni, ennek keretében Győr és Dunaszerdahely közös kulturális projektet valósít meg, s képviseleti iroda nyílik Dunaszerdahelyen.


A szerdai műhelynapon Ocskay Gyula a CESCI főtitkára "A jogi akadálymentesítési projekt előrehaladása, valamint beszámoló a 2017. szeptember 20-21-i brüsszeli Cross-Border konferenciáról" című előadásában tájékoztatta a résztvevőket.
Ezt követően az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 3. prioritás tengelyével kapcsolatos aktuális tudnivalókról számolt be Holop Szilveszter, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Közös Technikai Titkárság projektmenedzsere.

Az Arrabona EGTC 7 éves fennállása óta közel hét milliárd forint értékben nyújtottak be és nyertek el pályázatokat tagtelepüléseik, partnereik és saját szervezetük részére. Győri programokra több mint négymilliárd forint jutott.
A legfontosabbak között említette Sárkány Péter igazgató a Győri Tudás-Parkot, valamint a fiatalok és a GYES-ről visszatérő kismamák munkába állásának segítését.
A jelenleg megvalósítás alatt álló pályázatok tekintetében Csányi Péter igazgató-helyettes a győri CLLD pályázat megvalósításáról beszélt, míg dr. Herke Zoltán a Arrabona ETT projektmenedzsere a nyertes HUSK projekeket mutatta be, CULTACROSS ÉS BUILCOGREEN címmel.

A nap hivatalos részének zárásaként került sor a KKM munkatársaival az aktuális témák átbeszélésére, köztük az ETT-s működési és KÖFOP-pályázatok eddigi tapasztalatairól és a jövőbeni pályázási lehetőségekről.

 

Sikeres szlovák - magyar pályázatok

2017. szeptember 01.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a tavalyi év során kidolgozott és benyújtott projektek közül az Arrabona EGTC munkáját két prioritási tengelyhez kapcsolódóan is támogatásra érdemesnek találta a Monitoring Bizottság. A magyar és szlovák független, külső szakértők által elvégzett szakmai értékelés eredményei alapján alakult ki a végső sorrend.

Az első pályázati felhívás keretében (SKHU/1601) a 4. prioritási tengelyre benyújtott pályázatok esetében a 29 nyertes pályázat között szerepel a „Building institutional cooperation for greener settlements within the territory of Arrabona EGTC” című projektjavaslatunk is, melynek kulcs tevékenysége a településüzemeltetési feladatok elméleti és gyakorlati támogatása jól bevált, hatékony területeket érintő tanácsadói segítségnyújtással. A több mint 273.000 € összköltségvetésű pályázat 259.000 € ERFA és állami támogatás társul, melyet 5% önerő hozzájárulás egészít ki. A projekt fő célkitűzésé, hogy a társulás területén található települések intézményesített együttműködési hatékonysága növekedjen, illetve annak területi kiterjedése határon átnyúló, szélesseb körű legyen.

Szintén az első pályázati felhívás keretében, azonban az 1. prioritási tengelyhez kapcsolódóan nyújtott be konzorciumi projekt javaslatot társulásunk, amiben a vezető partner szerepét magára vállalva Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával és Dunaszerdahely Városával közösen együttműködve nyert el támogatást a „Természet és kultúra” prioritáson belül. A benyújtott 199 pályázat közül szintén 29-et hirdetek nyertesnek, melyek közül a „Cultural programmes for bridging gaps between Győr and Dunajská Streda” című projekt javaslat összesen megközelítőleg 1 millió € összköltségvetéssel bír, melynek az Arrabona EGTC-re jutó támogatási összege több mint 173.000 € tesz ki. A projekt célkitűzése Győr és Dunaszerdahely közötti kulturális együttműködésé, a városokba látogatok számának és a kulturális rendezvények színvonalának növelésé. Ennek érdekében különösen nagy hangsúlyt fektetnek majd a jövőben a szakemberek Győr, Dunaszerdahely és a régió gazdag kulturális örökségének jobb kihasználására, a városok kulturális repertoárjának fejlesztésére, helyi művészek, döntéshozók, a civil társadalom és vállalkozók innovatív együttműködésére támaszkodva.

Az elnyert pályázatok és ezáltal jelentős többlet feladatvállalások teljesítésének következtében az Arrabona EGTC két új kollegával bővítette szakember gárdáját, akik a fentebb említett pályázatok megvalósításában fognak hatékonyan közreműködni.

 

Az Arrabona EGTC közösségszervezési munkafeladatai a jövőben

2017. augusztus 15.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” c. felhívására benyújtott támogatási kérelmét támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat keretében elnyert ERFA és ESZA források összege összesen 750.000.000 Ft.

Az együttműködés keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának fokozására.

A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

Az együttműködés jogszerű működéséhez szükséges szervezeti keretek megteremtése mellett (ellenőrzést, bírálatot, operatív és szakmai irányítást végző bizottságokat) a munkafeladatok ellátásával a konzorcium az Arrabona EGTC-t bízta meg.

 

ETT-17 pályázat eredménye

2017. május 15.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium nyilvánosságra hozta döntését „Az Európai Területi Társulások 2017. évi működési és fejlesztési támogatására" című pályázati kategóriában.

Ennek értelmében a megjelölt időintervallumon belül (2017. július 15. és 2018. május 31. közötti időszakban) 11 millió Ft támogatást javasolt az Arrabona EGTC működésére és fejlesztésére.

A pályázat értékelésének eredményeként, illetve a megítélt támogatás indoklásakor megemlítésre került az EGTC kiemelkedő szakmai aktivitása, az elnyert pályázatok magas száma, illetve folyamatos szervezeti fejlődése. Az indoklás továbbá kitér arra is, hogy a megítélt legmagasabb támogatással összhangban van, a társulás által vállalt jelentős önerő vállalás.

 

Nyertes fejlesztési pályázataink a TOP felhívások keretén belül

2017. május 04.

Beérett szervezetünk munkájának gyümölcse, ugyanis a hosszas értékelési és bírálati időszakot követően több, tagtelepüléseink megbízásából készített projektjavaslatot is támogatásra érdemesnek ítélt a Közreműködő Szervezet.

A támogatások eredményeképpen többek között megújulhatnak az önkormányzati épületek Péren és Kunszigeten, illetve az egészségházak, rendelők is modernizálásra kerülnek Győrújbaráton és Mecséren, míg Nagyszentjános esetében a falusi gazdálkodók profitálhatnak elsősorban a helyi, termelői piac létesítésben, amely a település életében is jelentős gazdaságfejlesztést indukálhat a későbbiek során.

Az Arrabona EGTC közreműködésével elkészített és benyújtásra került pályázati dokumentációknak, megvalósíthatósági tanulmányoknak köszönhetően összesen tíz projektjavaslat esetében kerülhetett sor a támogatási szerződés megkötésére a Terület és Településfejlesztési Operatív Program felhívásai esetében.

 

Többmilliárd forintos pályázati eredmény, új társulási iroda

2017. február 15.

Mintegy négymilliárd forintos támogatási kérelmet nyújtott be 2016-ban az Arrabona EGTC, és az idén is hasonló módon segítenék a településeket.

Az összességében négymilliárd forintos benyújtott pályázati támogatás önmagában is mutatja a társulás hasznosságát. – fogalmazott Borkai Zsolt polgármester, az EGTC elnöke a szervezet keddi közgyűlésén. A 2016-os év főbb számaival kapcsolatban elmondta, az éves bevétel közel 85 százalékát a vállalkozási tevékenység adta, tíz százalékát állami támogatás, öt százalékot pedig a tagdíjbefizetések tettek ki. A társulás az elmúlt évben összesen 38 pályázatot nyújtott be, amelyekkel a tagtelepülések fejlesztési igényeit segítették. A pályázatok többségét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül nyújtották be, többek között óvodák, bölcsődék kialakítására, felújítására, belterületi csapadékvíz elvezetési problémák megoldása, helyi gazdaságfejlesztésre, szociális alapinfrastruktúra fejlesztésre.

A februári közgyűlésen a tagok elfogadták Nagymegyer kilépési szándékát, és döntöttek az Arrabona EGTC dunaszerdahelyi irodájának létrehozásáról is. Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere kifejtette, szemmel látható, hogy a magyarországi települések aktivitása nagy hozadékkal jár, ezért is érezték fontosnak, hogy a szlovákiai településeket is jobban mozgósítsák. Ennek lehet kiváló eszköze az iroda megnyitása, így a települések számára helyben nyílik meg az ügyintézés, a tanácsadás igénybevételének lehetősége. Borkai Zsolt sok sikert kívánt az iroda működéséhez, amely – mint mondta – tovább erősítheti a települések, a közösség együttműködését határon átívelően.

 

2017. év eleji Vidékfejlesztési Programra benyújtott pályázatok

2017. február 8.

Az Arrabona EGTC 2017. február 7-ig a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-os azonosítószámú és "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" című pályázati felhívás keretén belül 12 támogatási kérelmet nyújtott be összesen 594.997.690 Ft értékben.

A benyújtott és támogatásra jogosult pályázatok eredményeképpen javulni fog a vidéki térségekben élők életminősége, megvalósul az alapvető szolgáltatások, a földrajzi mobilitás, továbbá ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

 

2016-ban benyújtásra került pályázatok

2016. november 30.

Az Arrabona EGTC 2016. évben összesen 38 pályázatot nyújtott be, melyek többsége a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kerültek benyújtásra, kielégítve tagtelepüléseink ez irányú fejlesztési igényeit.

A pályázatok a következőképpen oszlottak meg a felhívások között:

• Óvodák és bölcsődék kialakítása, felújítása a TOP-1.4.1-15 pályázati felhívás keretében.
• Belterületi csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása a TOP-2.1.3-15 pályázati felhívás alapján.
• Egészségügyi alapellátás fejlesztése a TOP-4.1.1-15 pályázati felhívás alapján
• Helyi gazdaságfejlesztés a TOP-1.1.3-15 pályázati felhívás alapján.
• Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15 alapján
• Szociális alapinfrastruktúra fejlesztése a TOP-4.2.1-15 pályázati felhívás alapján
• Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva a TOP-7.1.1.-15 pályázati felhívás alapján alapítóvárosaink, Győr és Mosonmagyaróvár részére

További pályázatok kerültek benyújtásra az alábbi programok, felhívások keretén belül:

• Településképi rekonstrukció a Vidékfejlesztési Program támogatása a VP-6-7.4.1.1-16 alapján
• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a GINOP-1.2.2-15 pályázati felhívásra vonatkozóan.
• Gazdasági társaságok társasági- és osztalékadójából (TAO) származó támogatások igénylésére
• Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (SKHU) keretén belül két prioritás esetében

Továbbá sikeres pályázatot nyújtott be az Arrabona EGTC a Külgazdasági és Külügyminisztérium által a 2016. évben a magyarországi ETT-k működési támogatására kiírt pályázati felhívás esetében.

 

Projektegyeztetés a határon átnyúló mobilitás fejlesztéséről

2016. november 16.

Az Arrabona EGTC székhelyén, Győrben rendezett projektegyeztető megbeszélést a magyar-szlovák nyugati, határ menti régiójának közösségi közlekedés fejlesztési lehetőségeiről. A megbeszélésen részt vettek a témával érintett tagtelepüléseink (Mosonmagyaróvár, Dunakiliti), a Pozsonyi kerület, továbbá a Közlekedéstudományi Intézet, a GYSEV Zrt., és az ÉNYKK Zrt. társaságok képviselői, vezetői.

Az egyeztetés elsődleges célja, hogy közösen meghatározásra kerüljön egy olyan projekt javaslat, amely keretén belül széleskörűen, a közösségi közlekedést átfogóan értékelő hatástanulmány elkészülhessen a régióra vonatkozólag, amely segítségével pontosan meghatározásra kerülhetne egy jövőbeli határon átnyúló közösségi közlekedési hálózatfejlesztés (pl: Mosonmagyaróvár-Pozsony összekötése).

A megbeszélésen elhangzott, hogy a GYSEV Zrt. jelenleg vizsgálja a vasúti személyforgalom megindításának lehetőségét a Mosonmagyaróvár-Pozsony vasúti szakaszon, részben a KTI korábbi, TransHUSK projektjeiben feltárt adatokra is támaszkova. A pozsonyi partnerek beszámoltak róla, hogy az új közlekedési hatóság működésbe állásáig nem szorgalmazzák a projekt javaslat benyújtását, így azt érdemes lenne későbbi, 2017 második felére halasztani. Az egyeztetés összegzéseként megállapítást nyert, hogy a téma terület sajátosságából adódóan mindenképpen szükséges, hogy közös párbeszéd, illetve közös fejlesztési tervek alakuljanak ki a két ország érintett felei között.


 

Az Európai Területi Társulások III. műhelytalálkozója

2016. szeptember 28.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) szervezésében 2016. szeptember 28-29-e között a szlovákiai Kassán került megrendezésre a magyar Európai Területi Társulások 2016. évi III. Műhelytalálkozója.

A résztvevőket köszöntötte Török Dezső, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyülés, a Via Carpatia elnöke, István Zachariás Kassa Megye Önkormányzatának alelnöke, valamint Kiss-Parciu Péter, a KKM Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős helyettes Államtitkára.

Az Interreg V-A Magyarország-Szlovákia Együttmüködési Program első felhivását Veres Csilla mutatta be. Tematikus előadásokat tartottak Ocskay Gyula (CESCI), Riskó Ágnes (EUTAF), dr.Tari Beatrix (KEHI), Barna-Lázár Zoltán (ICG.Ex-Ante Kft), valamint a KKM munkatársai.

Az Arrabona EGTC-t Sárkány Péter igazgató Úr képviselte.


 

Az Európai Területi Társulások Jóváhagyó Hatóságainak 5. találkozója a Pálfi István-díj átadásával közös rendezvény keretében

2016. szeptember 22.

Magyarország 2016-ban ötödik alkalommal rendezte meg az Európai Területi Társulások Jóváhagyó Hatóságainak éves konferenciáját, ezúttal közös rendezvény keretében a Pálfi István (1966-2006) magyar parlamenti és európai parlamenti képviselő emlékére alapított díj ünnepélyes átadásával.
A rendezvénynek a Külgazdasági és Külügyminisztérium adott otthont 2016. szeptember 22-23. között.

Pálfi István egyike volt azon politikusoknak, akik kezdeményezték az Európai Területi Társulások létrehozásáról szóló európai uniós rendelet megalkotását. Életműve példaként szolgál mindazoknak, akik az elmaradt térségek felzárkóztatásán, a határokon átnyúló kapcsolatok erősítésén munkálkodnak.
A kormány 2010-ben a politikus születésnapjának évfordulóját emléknappá nyilvánította, és ennek alkalmából minden évben díjat ítél oda a határokon átívelő együttműködések elősegítésén kimagaslóan sokat dolgozó személyeknek.

Az Arrabona EGTC határon átnyúló közösségi közlekedés témájában tartott előadásában Sárkány Péter igazgató hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés területén az egyik igen erőteljesen érvényesülő területi jellegzetesség a határmenti térség átjárhatósága.

Az előadáson bemutatásra került a Győr-Nagymegyer retúr buszjárat címet viselő projekt, melyet a magyar-szlovák 2007-2013-as pályázati kiíráson elnyert támogatásból valósított meg a két város.

Sárkány Péter igazgató elmondta, hogy az Arrabona ETT az INTERREG V-A „Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2-es Prioritási tengelyéhez tartozó” Határon átnyuló mobilitás erőssítése” specifikus cél teljestése érdekében kíván projektjavaslatot benyújtani, ami Mosonmagyaróvár és Pozsony között menetrendszerűn közlekedő buszjárat létesítését célozza meg.
Jelen projekt javaslat esetében az általános helyzetfeltárás során már említett területi jellegzeteségeket lehet megerősíteni, azzal kiegészítve, hogy ezek az adott határmenti régióban egyre erőteljesebben jelentkeznek, melynek kezelésére ad valós alternatívát a közösségi közlekedés ezirányú, jól átgondolt fejlesztése.

Az Arrabona EGTC területén kiemelten fontos és releváns a határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztése.
A belső és külső migrációs folyamatok, illetve demográfiai változások indokolják egy új buszjárat létesítését Mosonmagyaróvár és Pozsony között. Az újonnan létesítendő szolgáltatásnak mind szlovák, mind magyar kezdeményezői vannak.
Az igazgató hangsúlyozta és egyben felhívta arra a jelenlévők figyelmét, abban kérte az érintettek támogatását, hogy az ilyen és a hasonló jellegű projektfejlesztések sikeres kivitelezése erős hatékony állami, szakminisztériumi felügyeletet, támogatást igényel.

 

Egyeztetés a Pozsonyi kerülettel a határon átnyúló mobilitás fejlesztésére

 

2016. szeptember 12.

Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program második prioritási tengelyéhez kapcsolódó, határon átnyúló mobilitás javítását célzó kezdeményezés keretén belül az Arrabona EGTC 2016. 09. 12-én Pozsonyban járt a szlovák féllel való egyeztetés céljából.
A szlovák partner véleménye szerint a Mosonmagyaróvár-Pozsony közötti buszos közlekedésre Szlovákiában is valós igény mutatkozik. Lehetséges stratégiai partnerként a Slovak Lines-ot nevezték meg, mellyel egyelőre még nem egyeztettek.
A szlovák fél egy igényfelmérés elkészítését kérte az Arrabona EGTC-től, aminek a segítségével meghatározható lenne a napi járatszám, valamint a felszállási pontok optimalizálására is sor kerülne.
Pozsonyi kérésre a projektötlet megvalósulása esetén szeretnék, ha a pályázat része lenne a jelenleg már működő integrált közlekedési rendszerük kiterjesztése. Pozsony részéről ez egy esetleges további projekt tevékenységet vetítene előre, egyfajta tanulmány készítésé a jelenlegi integrált közlekedési rendszer bővítéséről.
Egyeztetésre került továbbá a határidők kérdése.
Mivel a projektötlet elfogadásához a pozsonyi közgyűlés határozata kell, és arra már a kész anyaggal (igényfelméréssel megerősített) kell előállniuk, ezért a soron következő, azaz december 4-én tartandó közgyűlés dátumát láttuk reálisan megcélzandó határidőnek, és így a pályázat beadásának vonatkozásában a január 31-i határidőt jelöltük ki, mint céldátum.

 

2016 I. félévben benyújtásra került pályázatok

 

2016. augusztus 10.

Az Arrabona EGTC 2016 első félévében 29 pályázatot nyújtott be.
Foglalkoztatás és az életminőség javítás céljából négy település számára indítványozott támogatást új bölcsődék létrehozására és régiek fejlesztésére.
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatban és Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretein belül két-két tagtelepülését pályáztatta.
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére hat településen nyújtott be többnyire egészségügyi alapellátásra irányuló fejlesztési tervet.
Gazdaságfejlesztés célú pályázatból egyet, míg Vidékfejlesztési témából tizenhárom pályázatot adott be, tárgyként mindegyik esetben a településképi rekonstrukció szerepelt.
Városfejlesztésre két projektnél vett részt a pályázatírási folyamatban.

 

A CLLD pályázat benyújtásra került Mosonmagyaróváron

 

2016. május 30.

Az ARRABONA EGTC 2016. júniusában a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtotta pályázatát Mosonmagyaróvár Önkormányzatával közösen a TOP-.7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, helyi közösségszervezés” felhívásra.
A projekt keretében az Önkormányzat közösségi szinten irányított helyi fejlesztésekkel kívánja megvalósítani a programot, melyben a civil szervezeteket, vállalkozásokat és a közszféra képviselőit is bevonja.
A helyi együttműködés megerősítéseként megalakult a Mosonmagyaróvári Helyi Akciócsoport. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát az Arrabona Európai Területi Társulás készítette el.

 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG - PÁLYÁZATÍRÓ ÉS PROJEKTMENEDZSER

 

2016. március 01.

Az Arrabona EGTC uniós jogi személyiségű társaság, - aki a területén elhelyezkedő önkormányza-tok, vállalkozások és civil szervezetek részére nyújt segítséget a haza és uniós pályázatok felkutatá-sában, megírásában, valamint menedzsmentjében - folyamatosan bővülő csapatunkban keres munkatársakat pályázatíró és projektmenedzser munkakörbe.

Ellátandó feladatok:
• pályázatfigyelés
• projektgenerálás és pályázatkészítés
• aktív részvétel a pályázatok teljes kidolgozásában (pályázati adatlapok, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek önálló összeállítása)
• projektek háttérdokumentumainak (számlák, teljesítés-igazolások, könyvelési dokumentumok) feldolgozása
• kifizetési kérelmek összeállítása
• monitoring tevékenység ellátása (projekt előrehaladási jelentések készítése)
• helyszíni ellenőrzések előkészítése, ellenőrzéseken való részvétel és a pályázatokkal kapcsolatos könyvelési dokumen-tumok (számlák, főkönyvi kivonatok, tárgyi eszköz kartonok) ellenőrzése
• ügyfelekkel való kapcsolattartás, ügyfél-tárgyalások lebonyolítása

Szakmai és személyiségre vonatkozó elvárások:
• legalább 3 éves tapasztalat európai uniós pályázatok elkészítése, illetve kezelése területén
• felsőfokú végzettség (pénzügyi vagy közgazdasági végzettség előny)
• tárgyalóképes angol, vagy szlovák nyelvtudás
• MS Office (kiemelten Excel) ismerete
• „B” kategóriás jogosítvány, tényleges vezetési gyakorlat
• kiváló szóbeli és írásbeli kommunikáció, jó problémamegoldó képesség
• logikus gondolkodásmód
• önálló, talpraesett személyiség
• pontosság, precizitás
• nagy terhelhetőség
• felelősségteljesség
• megbízhatóság


Előnyként értékeljük:
• további idegen nyelv(ek) ismerete
• GINOP/GOP/ROP és/vagy HUSK, HUAT, Interreg referenciák

Amit kínálunk:
• rugalmas munkavégzés
• kiváló infrastruktúrájú munkakörnyezet
• folyamatos fejlődési lehetőség
• főállású, napi 8 munkaórás munkaviszony

Munkavégzés helye: Győr

Jelentkezés módja: Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, pályázati anyagát fizetési igény megjelölésével a nemeth.tamas@arrabona.eu e-mail címre küldheti el 2016.03.08. napjáig.

Jelentkezéséhez kérjük, az alábbi dokumentumokat csatolja:
• magyar és angol nyelvű fényképes önéletrajz
• magyar nyelvű motivációs levél
• referencialista (eddig kezelt pályázattípusok, projektek részletes felsorolása)

 

Tovább növelné a határon átnyúló kapcsolatokat az Arrabona EGTC

2016. február 25.

A szervezet közgyűlésén napirendre kerültek a jövő fejlesztési irányai, köztük a turizmusfejlesztés, a kerékpáros útvonalak további bővítése is…

Borkai Zsolt polgármester, a szervezet elnöke kifejtette, a győriek és a Győr környékiek fejlesztési igényei gyakran esnek egybe, hiszen Győrbe - régiós központként - sokan járnak dolgozni, tanulni, szórakozni. Az Arrabona EGTC tevékenysége számos olyan fejlesztést is szolgál, amelyek éppen ezekre a közös igényekre fókuszálnak, és amelyek Győr és a térség közös fejlődését, az itt élők életminőségének emelkedését szolgálják.

A közgyűlésen a szervezet költségvetésének elfogadása, valamint egy új tag, Koroncó felvétele mellett az Arrabona EGTC elmúlt időszakbeli tevékenységét is összefoglalták, amelyek közül kérdésünkre Sárkány Péter az EGTC igazgatója kiemelte, a szervezet több vidéki településnek is sikeresen pályázott közösségi járművek beszerzésére, az épített örökség és településkép rehabilitációjának témakörében pedig a falumegújítás és vidéki örökség megőrzése - pályázatok nyújtottak segítséget. A felsorolásban olyan nagyprojekt szakmai megvalósítása is szerepel, mint a Győri Tudás‐Park projekt, vagy a Győr-Gönyű kerékpárút kiépítésének projektmenedzselése, amelyekről lapunkban több ízben is tudósítottunk. Az igazgató kiemelte: „A 2014-2015-ös esztendőkben az Arrabona EGTC menedzselésében 3 milliárd 23 millió forint összköltségben történt beruházás, ebből 2 milliárd 522 millió forint támogatást nyertek el partnereink, melyhez összességében 501 millió forint önerőt biztosítottak. A több mint 3 milliárd forintos össz-beruházási költség 80 százaléka az Arrabona EGTC területén belül, míg 20 százaléka a csoportosulás területén kívül hasznosult.”

A közgyűlésen az Arrabona EGTC 2014‐2020 közötti európai programozási ciklus határon átnyúló pályázati elképzelései is terítékre kerültek, amelyeket megfelelő pályázati kiírás esetén rögtön be is tudnának nyújtani. Ilyen projektötlet a Duna‐menti TDM – turizmusfejlesztés az Arrabona EGTC területén, amelynek célja a magyar‐szlovák közös turisztikai termékfejlesztés, a határ‐menti terület, mint turisztikai célpont aktív népszerűsítése. Ugyancsak cél a Duna‐menti integrált kerékpáros központok kialakítása, amely tartalmazná a Szigetköz‐Csallóköz kerékpáros körút hiányzó szakaszainak tervezését és komplex kerékpáros központok kialakítását is. A harmadik projektötlet az Arrabona EGTC területén elhelyezkedő termelői és szolgáltatói piac szervezése, a határon túli partnerkapcsolatok erősítése. A szervezet a közösségi közlekedés témakörében is megfogalmaz projekt-javaslatokat, köztük a Budapest‐Győr‐Pozsony vasúti személyszállítási járat indítását, Autóbusz‐, és vonat menetrendek összehangolását a Győr – Dunaszerdahely régióban, valamint új turista busz-vonal létrehozását, amely összekapcsolná az összes történelmi és kulturális emléket, természetvédelmi területet, és egyéb attraktív turisztikai célpontot.

Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter

 

Elkészült a Győr-Gönyű kerékpárút

 

2015. december 10.

Az Arrabona EGTC menedzselésében, a második ütem lezárásával teljessé vált a mintegy tíz kilométeres, egységes kerékpárút...

A projekt első ütemét néhány héttel ezelőtt zárták le, és most a második ütem is megvalósult, vagyis befejeződött a Győr-Gönyű kerékpárút építése. A 200 millió forintos első ütemű projektben mintegy 2,4 km-es szakasz készült el Győrszentiván Kertvárosban az Erdősor utca és a Kálmán Imre utca között, miközben egy másik, Gönyű Község Önkormányzata által elnyert pályázatnak köszönhetően a Gönyű közigazgatási határán belüli kerékpárút is megvalósult a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőhöz kapcsolódóan már korábban kiépített szakaszig. A most befejeződött második ütemben a hiányzó, köztes rész készült el, amely a győrszentiváni Kálmán Imre utca és a Győr-Gönyű Kikötő Zrt. területe között valósult meg, mintegy 2,3 kilométer hosszúságban.

 

LEZÁRULT A GYŐRI TUDÁS-PARK PROJEKT

 

2015. október 29.

A projekt két kiemelt kutatási területe a járműipar és az informatika...

A „Győri Tudás-Park – Kutatási-, innovációs és tudástranszfer tevékenységek kialakítása a győri növekedési zónában a Széchenyi István Egyetem és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködésében” című, TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0005 azonosítószámú projekt 2015. február 1. és 2015. október 31. között valósult meg konzorciumi formában.
A konzorcium tagjai a Széchenyi István Egyetem mint konzorciumvezető és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mint konzorciumi partner voltak.

A projektet az Európai Unió és a Magyar Állam 640.755.770 forinttal támogatta.

A projekt eredményeiről a 2015. október 29-én megtartott projektzáró sajtótájékoztatón Fekete Dávid alpolgármester és dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora számolt be, akik szerint a régió versenyképességének megőrzése érdekében kulcsfontosságú a tudás továbbítása és hasznosítása.
A fejlesztés egyik kiemelt célja a növekedési zónák szempontjából releváns kutatási területeken végzett nemzetközi színvonalú K+F+I tevékenység gazdasági hasznosításának előkészítése, a tudástranszfer szolgáltatások volumenének növelése volt.

A projekt két kiemelt kutatási területe a járműipar és az informatika, amelynek keretében 18 projektötletet dolgoztak ki hibrid- és elektromos járművek fejlesztése, új, innovatív járműipari anyagok és technológiák, valamint ipari- és egészségügyi kihívások megoldásának támogatására irányuló informatikai rendszerek fejlesztése témakörökben. 

IDŐSKORÚAK INFORMATIKAI ALAPKOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSE

 

2015. október 28.

címmel szakmai napot tartottunk a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola informatika termében.

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0014 azonosítószámú a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban” című projekt keretein belül közel 60 szépkorú számára szakmai napot tartottunk, mely interaktív módon adott betekintést az infokommunikációs lehetőségekbe. A rendezvényen lehetőség nyílt az elhangzottak gyakorlati kipróbálására, valamint tanácsadás igénybevételére is. 

Jövőépítők a városházán

 

2015. október 26.

A fiatal diplomások vállalkozási lehetőségeit mutatták be menedzserek és gazdasági szakemberek, hétfőn délután a Városházán. A rendezvényen résztvevő egyetemisták tanácsokat kaphattak és ötleteket is meríthettek az előadásokon. Az eseményen olyan győri fiatal vállalkozók is bemutatták cégeiket, amelyek sikeresek, és nyereségesen működnek. Bár egy vállalkozás indítása nagyobb kockázattal jár, mint alkalmazottként dolgozni, ennek ellenére érdemes belevágni a saját üzletbe, hangzott el a konferencián. 

A területi együttműködéseket erősítették a győri járásban

 

2015. október 26.

Az esélyteremtés, a felzárkóztatás, a képzés és a foglalkoztatás a hívószavai az egész járást érintő projektnek…

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 34 millió forint vissza nem térítendő, száz százalékos intenzitású támogatást nyert el a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban” című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0014 kódszámú projekt megvalósítására. A 2015. április 1. - 2015. október 31. között megvalósított program külső projektmenedzsmentje az Arrabona EGTC, szakmai megvalósítója a VANIN Kft. és a Határ Menti Innovációs Kft. volt.

Dr. Somogyi Tivadar a járásszékhely város, Győr alpolgármestere kiemelte, a cél egy olyan járási szintű koordináció megalapozása volt, amely az ad hoc – sokszor egymásnak ellentmondó – megoldások helyett hosszú távra megalapozott térségfejlesztési partnerséget képes építeni az önkormányzati és különböző munkaerő-piaci szereplők bevonásával – a társadalmi befogadás fokozott figyelembevételével.

A projekt eredményeként létrejövő járási szintű Esélyteremtő Programterv olyan demográfiai, egészségügyi, szociológiai és gazdasági jellegű problémákra vázol fel akciókat, amelyek a járáson belül merültek fel, és megoldásukkal akár egyetlen település, akár az egész térség életminősége érezhetően javulhat.

A projekt során a járás önkormányzatainak, nemzetiségi önkormányzatainak, egyházainak, civil szervezeteinek és a járási gazdasági szereplőinek esélyegyenlőségi együttműködését alapozták meg. Létrehozták az egyeztetés fórumait, a záró rendezvény előtt pedig egy másik fontos esemény is lezajlott, amikor a győri önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a civil szféra, a gazdaság, a kormányhivatal és az oktatás területén működő partnereivel. Az önkormányzat részéről dr. Somogyi Tivadar alpolgármester látta el kézjegyével a megállapodásokat, míg az együttműködők részéről Farkas-Kulin Fruzsina a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház irodavezetője, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részéről dr. Németh Andrea a Győri Járási Hivatal vezetője, Dinnyés Előd a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára, valamint dr. Csizmadia Zoltán a Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézetének tanszékvezetője írták alá a dokumentumokat.

A program részeként létrehozott járási szintű Felzárkóztatási Kerekasztal egy rendszeres fórumot jelentett az elmúlt fél évben a szereplők közötti párbeszédhez, a térségben tervezett esélyegyenlőségi intézkedések összehangolásához. Az elkészült Esélyteremtő Programterv magába foglalja az egész járást érintő akciók bemutatását és megvalósításának módszertanát, ütemezését.

Az együttgondolkodásnak köszönhetően a napokban két előremutató program is megvalósult. Az időskorúak informatikai alapkompetenciáinak fejlesztése érdekében szakmai napot tartottak, míg a „Jövőépítők” elnevezésű rendezvényen a fiatalok vállalkozóvá válásához nyújtottak támpontokat és kézzel fogható lehetőségeket is a szervezők.

 

HAMAROSAN TELJESSÉ VÁLHAT A GYŐR-GÖNYŰ KERÉKPÁRÚT

 

2015. október 15.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közel 180 millió forint támogatást nyert a „Győrszentiván Kertváros és Gönyű, Dózsamajori bekötő út közötti kerékpárút építés, II. ütem” című, KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0037 azonosítószámú projekt keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott projekt önrészt nem igényel, támogatási intenzitása 100 százalékos. A beruházás még az idén megvalósul. Emlékezetes, hogy a projekt első üteme az idei év augusztusában indult, amely mintegy 2,4 km-es szakaszt foglalt magában Győrszentiván Kertvárosban az Erdősor utca és a Kálmán Imre utca között, miközben egy másik nyertes pályázatnak köszönhetően a Gönyű közigazgatási határán belüli kerékpárút építése is zajlott a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőhöz kapcsolódóan már korábban kiépített szakaszig. A most induló projekttel a győri szakasz is eléri a kikötői kerékpárutat, így hamarosan teljessé válhat a Győr-Gönyű kerékpárút. A II. ütem projektmenedzseri feladatait is az Arrabona EGTC végzi! Az építkezés előrehaladását facebook oldalunkon követhetik nyomon:

 

Győr-Gönyű kerékpárút: Megkezdődött a győri szakasz építése

 

2015. október 1.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 200 millió forint támogatást nyert a „Győrszentiván Kertváros és Gönyű, Dózsamajori bekötő út közötti kerékpárút építés, I. ütem” című KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0006 azonosítószámú projekt keretében, melynek támogatási szerződését 2015.08.07-én írták alá. Az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott projekt önrészt nem igényel, támogatási intenzitása 100 százalékos. A beruházás befejezésének várható ideje: 2015.10.31. A beruházás projektmenedzseri feladatait az Arrabona EGTC látja el. Az építkezés előrehaladását facebook oldalunkon követhetik nyomon:

 

FALUBUSZOK BESZERZÉSE

 

2015. szeptember 16.

2015-ben kiírásra került az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások keretein belül Falubuszok beszerzésére irányuló pályázatok. Szervezetünk 19 partnerének készítette el a pályázati anyagát, melyeket az Irányító Hatóság kivétel nélkül támogatásra ítélt. Ezen pályázatok elkészítését az önkormányzatok/alapítványok/egyesületek részére az Arrabona EGTC végezte, amikhez kapcsolódóan a projekt- és pénzügyi menedzseri munkákat is szervezetünk látja el. A gépjárművek megrendelésre kerültek, átadásuk folyamatosan történik, melyekről folyamatosan hírt adunk.

 

Projektnyitó rendezvény

„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban” című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0014 kódszámú projekt

2015. június 16.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett 34 millió Ft vissza nem térítendő 100 %-os intenzitású támogatást nyert el a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című támogatási konstrukció keretein belül a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban” című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0014 kódszámú projekt megvalósítására.

A projekt megvalósításának időtartama: 2015. április 1. - 2015. október 31.

Külső projektmenedzsment: Arrabona EGTC, szakmai megvalósító: VANIN Kft. és a Határ Menti Innovációs Kft. (közbeszerzésen kiválasztva).

A projekt háttere, célkitűzései

A projekt célja, hogy olyan fenntartható és a járás egészét érintő együttműködés alakuljon ki a győri járáshoz tartozó települési önkormányzatok és a helyi önkormányzati intézményei, valamint a civil és gazdasági szereplők között, mely a helyi esélyegyenlőségi programokban foglalt társadalmi felzárkóztatás minél hatékonyabb megvalósulását szolgálja a járásszékhely önkormányzat koordinációs tevékenységének köszönhetően. A cél egy olyan járási szintű koordináció megalapozása és működtetése, mely az ad hoc, sokszor nem a helyi igényekre és területi tőkére épülő aktivitásokkal szemben hosszú távra megalapozott térségfejlesztési partnerséget képes építeni az önkormányzati és különböző munkaerő-piaci szereplők bevonásával – a társadalmi befogadás fokozott figyelembevételével.

A projekt hathatósan elősegíti járási szinten a Helyi Esélyegyenlőségi Programok intézkedési tervében megfogalmazott teendők megvalósítását. Fontos feladat a járás összes részvételi szándékát kifejező településére vonatkozóan a tevékenységek összehangolása és koordinálása, ezzel pedig az esélyegyenlőség javítása járási szinten.

A projekt eredményeként létrejövő járási szintű Esélyteremtő programterv olyan demográfiai, egészségügyi, szociológiai és gazdasági jellegű problémákra vázol fel gyakorlati megoldásokat, amelyek a járáson belül merültek fel, több település együttműködését igénylik, és megoldásukkal az egész térség életminősége érezhetően javulhat.

A projekt során a járás több önkormányzatának, nemzetiségi önkormányzatának, egyházainak, civil szervezeteinek és a járási gazdasági szereplőinek együttműködését alapozzuk meg, létrehozzuk az egyeztetés fórumait és megkötésre kerülnek olyan együttműködési megállapodások, amelyek az intézkedési tervek megvalósulásának biztosítékaként szolgálhatnak. 

Milliárdokat menedzselt az Arrabona EGTC

2015. február 26.

Határozatképes volt a közgyűlés így február 26-án megtartotta idei első ülését az Arrabona EGTC. A közgyűlés tagjai 11 napirendi pont kérdésében szavaztak, melynek egyik fontos eleme a 2014-es év beszámolójának elfogadása volt. A találkozón elhangzott, hogy a tavalyi esztendőben az európai területi együttműködési csoportosulás menedzselésében 2 milliárd 23 millió forint összköltségben történt beruházás. Ebből 1 milliárd 522 millió forint támogatást nyertek el a partnerek, melyhez 501 millió forint önerőt biztosítottak.

A beszámolóból kiderült az is, hogy a beruházási költség 65%-át az Arrabona EGTC területén belül használták fel. Borkai Zsolt, a szervezet elnöke elégedetett az eredményekkel. „Jó dolog az, hogy a pályázatokban nagyon sok település tudott részt venni. A 2015-ös esztendőben egyrészt elindítjuk a működéshez szükséges pályázati rendszerünket, másrészt pedig keressük azokat a következő európai uniós ciklushoz kapcsolódó pályázatokat, melyeken az EGTC tagjai részt tudnak venni” – mondta a Győr Plusznak Borkai Zsolt. „Azért módosítottuk a pályázat beadásához szükséges szabályrendszerünket, hogy még dinamikusabban, még gyorsabban tudjunk reagálni azokra a pályázatokra, melyeket kiírnak, ezáltal pedig még sikeresebbek lehetünk” – tette hozzá az Arrabona EGTC elnöke.

Az Arrabona EGTC a tagoknak segít pályázati forrásokhoz jutni, illetve a már megnyert pályázatok elszámolásában, projektmenedzsmentjében is szerepet vállal. „Tavaly 24 tagtelepülésnek készítettük el a falubusz beszerzésre irányuló pályázatát, ez több mint 300 millió forint összértéket képviselt. De sikeresen közreműködtünk az ipari parkban nemrégiben átadott vasútfejlesztésnél, az egyes számú iparvágány bővítésében, ahol szintén az Arrabona EGTC végezte a projekt- és pénzügyi menedzsmentet” – ezt már Sárkány Péter, a csoportosulás igazgatója mondta portálunknak.
Arra a kérdésünkre, hogy élnek-e a pályázati lehetőségekkel a települések, Sárkány Péter a következőt válaszolta: „Nyílván azon települések, melyek kicsit „tehetősebbek” - vagyis adott esetben iparűzési adó bevétellel rendelkeznek – jobban ki tudják használni a pályázati felhívásokat, hiszen hiába 100%-os támogatottságú a projektek nagy többsége, ezek szinte kivétel nélkül utófinanszírozásúak. Ennek ellenére a szerényebben gazdálkodó települések is igyekeznek minden lehetőséget kiaknázni” – fogalmazott az igazgató.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján ezeket a lehetőségeket egyre több község felismeri. A legutóbbi közgyűlésen a négy alapító és a már meglévő 25 csatlakozó mellé, újabb két település kérte a csoportosulásba történő felvételét. Így került a tagok listájába Nagybajcs és Dunasziget is. Jó döntést hoztak, hiszen 2015-ben a hazai finanszírozású, a határmenti és interregionális együttműködéseket támogató, új pályázati lehetőségek széles körben megnyílnak majd, melyekre kiemelt figyelmet fordít az Arrabona EGTC is.

Csapucha Adrienn - Győr+Tv

 

Sikeres konferencia

2014. november 6.

Az Arrabona EGTC 2014. november 6-án konferenciát szerszervezett, melyen megvitatásra került az Arrabona EGTC Integrált Területi Stratégiája és az abban megfogalmazott konkrét projekt javaslatok az Európai Unió 2014-2020-as támogatási programjai tükrében.

A Stratégia 3 fő beavatkozási terület mentén tartalmazza az együttműködés fő területeit és a tervezett fejlesztéseket, melyek a következők:
1. Tudás-intenzív gazdaság megerősítése (pld.: határon átnyúló kutatások, együttműködések a szakképzésben, határon átnyúló gazdasági információs rendszerek).
2. Kiegyensúlyozott funkciómegosztás (pld. határon átnyúló közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése, aktív turizmushoz kapcsolódó összehangolt fejlesztések).
3. Társadalmi tőke növelése (pld. kreatív ipar és a kulturális gazdaság fejlesztése).

A szakmai konferenciát megelőzően bemutatásra kerültek a „Nagymegyer-Győr menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása az idegenforgalom és a foglalkoztatottság támogatása céljából” című HUSK/1101/2.3.2/0140 projekt eredményei (buszok átadása).
A projektet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében, Nagymegyer Város Önkormányzatával közösen valósította meg. A két önkormányzat a települések közötti növekvő ingázók számára reagálva (diák, munkavállaló és turista) a közösségi közlekedés szolgáltatásának fejlesztését tűzte ki célul. A projekttevékenységek arra irányulnak, hogy megteremtődjön a lehetősége a menetrend szerinti Nagymegyer - Győr - Nagymegyer buszjárat beindításának (érintve Izsap, Csilizradvány, Balony, Medve és Vámosszabadi településeket is). A próbaüzem várhatóan a jövő héten elindul.
Néveri Sándor, a házigazda szlovák település polgármestere úgy fogalmazott, hogy a ’70-es évek végén, a ’80-as évek elején egy évben kétszer léphették át a határt, mindezt persze nagy nehézségek árán. Hozzátette: akkor álmodni sem mert róla, hogy egyszer polgármesterként képviselve a csallóközi várost, egy ilyen fontos projekt részese lehet. „Az álmunk valósággá vált. Ez egy komoly lépés a két ország, valamint a két település együttműködésében, hiszen még inkább megnyílik a határ előttünk, a 22 kilométeres távolság pedig még kevesebbnek tűnik majd az életünkben” – mondta a Győr Plusznak Néveri Sándor.
Az 518 ezer euróból megvalósuló projekt 95 százalékát az unió biztosította. „5 százalékos önrészt kellett vállalnia a két önkormányzatnak. Győr esetében ez 15 millió forintot jelentett, ebből két új totemoszlopot állítunk fel, melyek a menetrendről tájékoztatják majd az utazóközönséget. Nagymegyer esetében magasabb az összeg, hiszen partnereink vásárolták meg az autóbuszokat, valamint a gépkocsivezetők bérét is ők biztosítják” – hangsúlyozta Simon Róbert Balázs. „A legfontosabb mindenképpen az összetartozás. A járat egy újabb kapcsolat az anyaország és a határon túli magyarok között. Ez a gyümölcsöző kapcsolat természetesen több évre nyúlik vissza, Néveri Sándorral is régóta jó barátságot ápolunk” – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

 

Befejeződött a vasútépítés

2014. szeptember 01.

A szeptember végén megtartott ünnepélyes projektzáró rendezvénnyel pont került a KÖZOP-4.1.0-13-2013-0001 azonosítószámú, „Győri Ipari Park 1. sz. iparvágányának meghosszabbítása” elnevezésű, az Arrabona EGTC által menedzselt beruházás végére.
Az átadási ünnepségen meghívottként részt vett Borkai Zsolt úr, Győr Megyei Jogú Város polgármestere, Simon Róbert Balázs és Fekete Dávid alpolgármester urak, a Győr-Szol Zrt. vezetősége, a kivitelezést végző Swietelsky Vasúttechnika Kft., a lebonyolításban segítséget nyújtó cégek, a hatóságok, közműszolgáltatók és az iparvágányt használó vállalatok képviselői.

A beruházáshoz kapcsolódóan nagyszabású faültetésre is sor került Győr város közigazgatási határain belül, és a kiültetett 350 db fa egy része a Győri Ipari Parkot gazdagítja.
A teljes kihasználtsággal működő iparvágányon napi rendszerességgel folyik a szállítás, amely havonta mintegy 120 szerelvényt jelent.
A több mint 800 millió forintos összköltséget az ipari parkot üzemeltető társaság az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program támogatási rendszeréből elnyert 65%-os támogatás igénybevételével finanszírozta.