3. workshop

BUILCOGREEN 3. workshopja, Köztemetők és katonai temetők üzemeltetése


A BUILCOGREEN projekt keretében megvalósuló workshop sorozat harmadik alkalmának Dunaszerdahely adott otthont a Köztemetők és katonai temetők üzemeltetése – Kihívások és megoldási lehetőségek témában.
A nap folyamán megismerkedtek a résztvevők a helyi városüzemeltetési feladatokkal és ezen feladatok ellátásához alkalmazott módszerekkel, valamint a temetők fenntartásával kapcsolatos gyakorlatokkal, a helyi értékmegőrzés kérdéseivel.

A rendezvényt dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere nyitotta meg, majd ezt követően dr. Herke Zoltán, az Arrabona EGTC fejlesztési divízióvezetője – és a programsorozat projektmenedzsere - ismertette az előző alkalom óta történt változásokat, eredményeket mind a workshop sorozat, mind a mentorálások tekintetében.

Zoltán kiemelte, hogy a projekt ideje alatt már 6 mentorálási alkalomra került sor és több, mint 7,5 millió Forint pénzügyi támogatást kaptak a mentorált települések.


Nyertes pályázatok

Beérett a közös együttműködés gyümölcse!


A Builcogreen projektünk első mentorálási sorozatának eredményeként a résztvevő tagtelepüléseink Abda, Dunakiliti, Kunsziget) sikeresen pályáztak a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos környezettudatos szemléletformálásra” kiírt pályázati lehetőségekre.
Gratulálunk tagtelepüléseinknek!


VIDEO


A "BUILCOGREEN" projektünk műhelysorozatának második találkozóját rendeztük 2018. június 6-7-én Mosonmagyaróváron. A téma a virágos város kialakítása, település szépítés volt, amelynek keretén belül Mosonmagyaróvár mutatta be a Virágos Magyarország versenyen, majd az azt követő Entente Florare nemzetközi versenyen való részvételét. A lenti videó a két nap eseményeit mutatja be.Várjuk tagtelepüléseinket, további érdeklődőket a következő helyszínre is, Dunaszerdahelyre 2018. október 17 - 18-án, ahol a katonai és köztemetők gondozása, kezelése lesz a téma.

2. workshop

BUILCOGREEN 2. workshopja, Virágos város, településszépítés témakör
2018. június 6 - 7. Mosonmagyaróvár

A Builcogreen projekt keretében megvalósuló workshop sorozat második alkalmának Mosonmagyaróvár, a virágzó város adott otthont. Ennek tükrében a témakör a városszépítés, településrendezés volt, kiemelten érintve a Virágos Magyarország és az Entente Florare nemzetközi versenyekben való részvételt. Az eseményt Dr. Árvay István polgármester nyitotta meg, majd Dr. Herke Zoltán, az Arrabona EGTC Fejlesztési divízió vezetője – és a programsorozat projektmenedzsere - ismertette az előző rendezvény óta történt előre lepéseket. Az eltelt két hónap során három település mentorálása sikeresen megvalósult a projekt keretén belül és mindhárom település kiválóan tudta kamatoztatni ezen tapasztalati tudását, hiszen egy-egy pályázat sikeresen benyújtásra került hulladékgazdálkodás témakörében.

A délelőtt folyamán Mosonmagyaróvár Virágos Magyarország - és az Entente Florare nemzetközi versenyen való részvételét menedzselő szakértők előadásait hallhatták a résztvevők:

Kitley Tibor, városi főépítész beszélt a város településrendezési múltjáról, közterületeinek megújulásáról. Bemutatta, hogy a város számára kiemelten fontos a történelmi jelentőségű épületek védelme, a praktikus, élhető és esztétikus közterek kialakítása.
Németh Andrea, környezetvédelmi referens, húsz éve a magyarországi verseny zsűrijének tagja, a Virágos Magyarország versenyről tartott előadást. Ebben bemutatásra került a verseny célja, működésének szisztémája, a zsűri által értékelt szempontok, valamint Óvár győzelemhez vezető útjának részletei is.
• Végül Vizsy-Gombosi Lilla, polgármesteri titkárságvezető beszélt a nemzetközi versenyről és a város felkészüléséről településmarketing és kommunikáció szempontjából. A versenyrészvétel egy igen összetett és hosszas folyamat eredménye, ami egy elkötelezett és profi szervezőcsapatot kívánt, valamint a helyiek (lakosok, civil szervezetek) minél nagyobb arányú bevonását.

Az előadásokat követően szakmai kerekasztal beszélgetésre került sor a fent említett előadókkal, valamint Nagy Attilával, a VÜF – Városüzemeltető és Fenntartó Kft. – parkfenntartásért felelős csoport vezetőjével. A résztvevők közvetlen kérdéseket tehettek fel, lehetőség nyílt az interaktív tapasztalatcserére.
Az ismertetett fejlesztések megtekintésével zártuk a napot. Körutazást téve a városban, nem csak annak nevezetességeiről hallottunk érdekességeket a főépítész úr jóvoltából, de személyesen is megcsodálhattuk azokat a zöldfelületeket, amelyek a várost győzelemre vitték.

A rendezvénysorozat második napjai összefüggenek, és céljuk, hogy négy együttműködési terület kiválasztását követően a résztvevők elemezzék a konkrét együttműködési lehetőségeket és közösen kidolgozzák mindegyik témában az együttműködés kereteit, illetve a megvalósításhoz szükséges legfontosabb teendőket.

Az alábbi témák kerültek kiválasztásra:
1. Közös programnaptár létrehozása és működtetése
Szigetközi és csallóközi települések kulturális, sport, közösségi és szabadidős programjainak összeegyeztetésére és promotálására szolgáló platform.

2. A környezettudatosság növelését, környezeti nevelést elősegítő mozgó kiállítás
Kiválasztott civilszervezetek üzemeltetésében egy mobilkiállítás anyagának beszerzésre, ami interaktívan mutatja be az érintetteknek a helyi környezeti problémákat, hívja fel a figyelmet a környezettudatosság fontosságára.

3. Szakmai tudásmegosztó platform, szaktanácsadó fórum
A cél egy gyors reagálású, közvetlen platform, ahol delegált szakemberek közt folyhat tapasztalatcsere, kerülhet megszervezésre szakmai találkozó.

4. Közös közterületfenntartási géppark, infrastruktúra
Egy nagyteljesítményű ágdaráló gép beszerzése, a működtetéséhez szükséges személyzet kiképzésével. Elsődleges célja a tagtelepüléseken keletkezett fásszárú zöldhulladék feldolgozása, valamint az így keletkező komposzt értékesítése. Újabb csoportokat alkotva kidolgozásra kerültek a felsorolt ügyek megvalósíthatóságának feltételei. Ezen belül a résztvevők tisztázták a jogi, pénzügyi, humán- és műszaki feltételeket. A résztvevők munkáját aktívan támogatta, valamint a keretfeltételeknek való megfelelést vizsgálta két felkért szakértőnk Németh Andrea környezetvédelmi referens és Kosár Tibor a VÜF Kft. ügyvezetője.

FILM


Elkészült a határon átnyúló intézményi együttműködést támogató Builcogreen projektünk első workshopját összegző rövid kis filmünk

Mentori program

Kedves Résztvevők!

Várjuk tagtelepüléseink jelentkezését a Builcogreen projektünk mentorálási programjába! További információt a lehetőségekről kollégáinktól tudhatnak meg. Kérdések esetén kollégáink állnak szíves rendelkezésükre!

A mentori szolgáltatás ismertetése IDE kattintva tölthető le!

1. workshop

EMLÉKEZTETŐ ÉS SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ
Az első napon Győr hulladékkezelési gyakorlatát ismerhették meg a résztvevők, mely az ország egyik legmodernebbike. A szakmai nap során a Győri Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft. (GYHG) szakértői (üzemvezető, műszaki vezető, művezető), valamint a Győr-Szol Zrt. kommunikációs menedzsere avatta be a résztvevőket a „szakmai titkokba”.

A rendezvények második napjai során a résztvevők négy további együttműködési területet azonosítanak (az első napok szakmai témájaként megjelölt területektől eltérő témakörben), és a kiválasztott témakörök tekintetében az együttműködési lehetőségeket elemzik és közösen kidolgozzák mindegyik témában az együttműködés lehetséges kereteit, illetve a legfontosabb teendőket.

A részletes összefoglaló IDE kattintva tölthető le!

BUILCOGREEN

Speciális település- és városüzemeltetési tevékenységek támogatása az Arrabona EGTC területén
Az Arrabona EGTC területén lévő települések „zöldebbé” tételére irányuló intézményi együttműködés az Arrabonához tartozó települések, önkormányzataik és településüzemeltetési szolgáltatóik magasabb fokú együttműködését célozza meg. Az Arrabona alapító tagjai kiváló tapasztalatokkal rendelkeznek különböző városi szolgáltatások terén, amelyeket szeretnének továbbadni a többi tagtelepülésnek mind elméleti, mind gyakorlati tudás formájában. A tagtelepülések együttműködését úgy kívánjuk magasabb szintre emelni, hogy folyamatos tapasztalatcserét biztosítunk közöttük időszakosan megszervezett workshopok formájában, úgy kialakítva ezek programját, hogy ez a projekt végére a korábbi informális ismeretségeket intézményi együttműködéssé szervezzük. Az intézményes együttműködést külön tevékenység keretében létrehozandó informatikai felület és egy közös mentor rendszer támogatja. A fentiek melletti további két célkitűzés: a célcsoport erőforráshatékonyságának növelése a városi zöldfelületek fenntartásához szükséges géppark és eszköztár megosztása egy közös bérleti rendszer felállításával, a projekt eredményeként kidolgozott intézményi együttműködést támogató okos megoldások megvalósításához szükséges rendszerspecifikációk kidolgozása.

A vezető kedvezményezett az Arrabona EGTC, a fő célcsoport a négy város és a társulás működési területén fekvő további 27 település és azok lakossága. A projekt céljait 3 fő tevékenységcsoport segíti: workshop-sorozat, ahol a résztvevőknek lehetőségük van a városüzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatok megosztására, esettanulmányok helyben kialakított jó gyakorlatok bemutatására, települések közötti „mentorálási” szolgálat felállítása és a tapasztalat megosztást, valamint a települések üzemeltetésének hatékonyságát növelő együttműködést támogató informatikai háttér biztosítása.

Vezető partner: Arrabona EGTC
Teljes költségvetés: 273 373,26 €
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása: 232 367,27 €

További információ az Arrabona EGTC-ről: www.arrabona.eu
További információ a projekttel kapcsolatban: Dr. Herke Zoltán, projektmenedzser


„Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program honlapja: www.skhu.eu
„Jelen aloldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”