Alapítási dokumentumok

Egyezmény

 

Az Arrabona EGTC Egyezménye

Az Európai Unió tagállamainak jelen Egyezményhez csatlakozó entitásai (a továbbiakban: Tagok) az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozása érdekében

hivatkozva az 1957. évi Római Szerződés preambulumára és egyes alapelveire;
hivatkozva az Európa Tanács által, 1980. május 21-én, Madridban elfogadott, a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határ menti Együttműködésérõl szóló Keretegyezményre, valamint annak Első és  Második Kiegészítõ Jegyzőkönyvére;
hivatkozva az Európai Közösség által 1992. február 7-én aláírt Maastrichti Szerződésre;
figyelemmel az Európai Régiók 1999. évi baseli gyűlésén elfogadott nyilatkozatra
figyelemmel az Európa Tanács 2000. évi lisszaboni rendkívüli ülésén elfogadott stratégiai célkitűzésre...

 

letöltés

Alapszabály

 

Az Arrabona EGTC Alapszabálya

Alulírott alapító tagok, hivatkozva az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én elfogadott, az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a Magyar Országgyűlés által 2007. június 25-én elfogadott, az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) rendelkezéseire, valamint figyelemmel az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás megalapítását elhatározó Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) Preambulumában foglalt Szerződések, Alapszabályok, Jegyzőkönyvek, Nyilatkozat, Célkitűzések tartalmára és szellemiségére, ezúton, jogi személyiséggel rendelkező, non-profit gazdálkodó szervezetet hoznak létre az alábbiak szerint...

letöltés